Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності

Автор(и)

  • O. Maslak Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • O. Bezruchko Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • M. Maslak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ключові слова:

інноваційний потенціал, зовнішнє середовище, життєвий цикл, циклічність, управління

Анотація

У статті розкрито сутність та значення розвитку інноваційного потенціалу як однієї з найважливіших передумов успішної діяльності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках в умовах глобалізації та подальшого формування економіки знань. Наведено загальну структуру інноваційного потенціалу підприємства у вигляді системи складових: технологічно-виробничої, кадрової, фінансової, інвестиційної, організаційно-управлінської, маркетингової. Визначено вплив зовнішнього середовища на процеси формування, використання та розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Розглянуто процес управління інноваційним потенціалом, запропоновано основні його функції доповнити функцією коригування, яка передбачає на основі постійного моніторингу зовнішнього середовища уточнення цілей, завдань та заходів по їх досягненню. Обґрунтовано необхідність врахування фактору циклічності у процесі управління інноваційним потенціалом та розробки інноваційної політики підприємства. Наведено основні можливі вектори інноваційного розвитку на кожній стадії життєвого циклу, представлено загальний алгоритм управління інноваційним потенціалом підприємства.

Біографії авторів

O. Maslak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

O. Bezruchko, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

асистент кафедри економіки

M. Maslak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри організації виробництва і менеджменту
персоналу

Посилання

Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – СПб: Питер, 2000. – 208 с.

Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: [монография] / А.В. Мавчук // НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецьк, 2003. – 448 с.

Мартюшева Л. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / Л. Мартюшева, В. Калишенко // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 61–66.

Верба В.А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В.А. Верба, І.В. Новікова // Проблеми науки. – 2003. – №4. – С. 21–31.

Федулова Л.І. Інноваційний потенціал підприємства як фактор забезпечення результативності реструктуризації / Л.І. Федулова, М.О. Колош // Наукові праці МАУП. – К.: МАУП, 2007. – Вип. 3. – С. 48–51.

Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Кокурин Д.И. – М. : Экзамен, 2010. – 575 с.

Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал / В.Г. Чабан // Фінанси України. – 2004. – №4. – С.35–40.

Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении : учебное пособие / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. – Москва: Финансы и статистика, 2002. – з68 с.

Штерн Г.Ю. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств Харківського регіону: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/32565/1/96.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті