Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій

Автор(и)

  • O. V. Kovalenko Національний авіаційний університет

Ключові слова:

маркетингова стратегія, авіаційна галузь України

Анотація

У статті розглянуто стратегічну основу розробки авіаційної інновації, як частину маркетингової стратегії комплексних інновацій являє собою складний механізм реалізації не тільки певного алгоритму розробки ринкової авіаційної інновації, але й угод і між стратегічних погоджень. Етапність тільки зовні носить послідовний характер, її внутрішній зміст характеризується наявністю ряду управлінських рішень (шлюзів) які дозволяють регулювати процес розробки, розкривати зміст маркетингової стратегії комплексних інновацій й форми її реалізації. Разом з тим слід зробити уточнення, стосовно змісту стратегії розробки інновацій в універсальній моделі досліджена переважно та частина маркетингової стратегії комплексних інновацій, яка безпосередньо відповідає саме за розробку розвиток та реалізацію авіаційної інновації, для кожної з моделей показаний зміст алгоритмів прийняття вирішення про подальшу розробку інновації (і для кожного етапу) або відмови від нього. Основний акцент при цьому зроблений на спеціалізацію авіаційної галузі України, форму взаємин між розроблювачем (продавцем) і споживачем, наявність або відсутність у них спеціалізації й враховує функціонування авіаринку інновацій.

Біографія автора

O. V. Kovalenko, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент кафедри маркетингу

Посилання

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. –СПб: Издательство „Питер”, 1999. – 416 с.

Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України: Монографія / О. Г. Білорус. Наук.-метод.вид. – К.:БРОДИ, Просвіта, 2001. – 300 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України. Монографія [Текст] / Геєць В. М., Семиноженко В. П. — Харків: Константа, 2006. — С. 272.

Демків Я. В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках / Я. В.Демків // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". -Л., 2010. -№ 669 : Логістика. -С.171 - 180.

Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія. –К.: КНЕУ, 2005. – 226 с.

Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации. –К.: Феникс, 2004. – 667с.

Ложачевська О.М. Забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах глобалізації та євроінтеграції / О.М. Ложачевська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: 36. наук, пр. - К.: НАУ, 2008. - Вип. 20. - С.3-10.

Новикова М.В. Перспективи та пріоритети економічного розвитку авіаційної галузі України у контексті глобального конкурентного середовища [Текст] / М.В.Новикова, О.С.Решетило // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 20. – С.11-14.

Полонець В. Реалізація маркетингових стратегій : проблемні зони та шляхи їх подолання / В. Полонець // Маркетинг в Україні. - 2008. -№ 4 (50). -С. 7 - 11.

Савельєв В. В. Стратегія глобальної маркетингової діяльності та етапи формування / В. В. Савельєв // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 9. -С. 70.

Щелкунов В.И. Деловые стратегии и менеджмент Украины ХХI века / Щелкунов В.И. – К. : Наукова думка, 2002. – 416 с.

Chris Bilton, Stephen Cummings. Creative Strategy: Reconnecting Business and Innovation. Wiley-Blackwell; 1 edition April 27, 2010. - 286 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті