Управління розвитком металургійного комплексу України на підставі комплементарного підходу: проблеми та перспективи

Автор(и)

  • O. M. Zborovs’ka Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
  • D. V. Nikolaenko Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Ключові слова:

комплементарність, металургійний комплекс, розвиток, управління

Анотація

Доведено, що доцільним є застосування комплементарного підходу щодо розвитку металургійної промисловості. Визначено два підходи до розгляду явища комплементарності: лінійний підхід; ієрархічний підхід. Дотримуючись ієрархічного підходу, обґрунтовано сутність комплементарної державної політики, які включає комплекс різнобічних заходів, які впроваджуються державою з метою створення сприятливих умов розвитку металургійної промисловості на основі врахування ієрархічних зв’язків комплементарності її суб’єктів, що передбачає регуляторні та ринкові заходи, і дозволяє розраховувати на досягнення синергетичних ефектів від взаємоузгодженого функціонування підприємств металургійної промисловості, машинобудування, будівельного комплексу. Наведено заходи комплементарної державної політики щодо розвитку металургійної промисловості України. Визначено, що застосування комплементарного підходу до управління розвитком металургійної промисловості України може бути направлене на підвищення конкурентоспроможності металургійної промисловості України.

Біографії авторів

O. M. Zborovs’ka, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу

D. V. Nikolaenko, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

аспірант

Посилання

Комплементарность [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.litmir.net/br/?b=106098&p=303.

Корнівська В. О. Інвестиційна комплементарність російської та української економіки / В. О. Корнівська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 2 (13). – С. 514.

Липов В. Институциональная комплементарность и морфология социально-экономических систем / В. Липов // Научный журнал Бизнес-Информ. – 2010. – № 2. – С. 119.

Молдован О. О. Структурна трансформація чорної металургії як чинник економічної безпеки України // Автореферат на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук. – К. – 2012 р. – 20 с. – С. 12.

Пілевич Д.С. Сутність комплементарної інвестиційної політики держави. – Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=31&id=16

Сунцзе У. Организационно-экономический комплементарный механизм повышения качества и конкурентоспособности продукции металлургического предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции» / У Сунцзе. – Тамбов, 2012. – С. 10.

Теоретичні засади регіональної промислової політики: монографія / К. І. Ткач; наук. ред. Б. В. Буркинський. – Одеса: Астропринт, 2008. – 280 с. – С. 200

Хвесик М. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М.А. Хвесик, А.М. Сундук. – Економіка України. – 2013. – №3 (616). – С. 4-15.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті