Особливості організації управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах

Автор(и)

  • O. C. Zagorodnyuk Уманський національний університет садівництва

Ключові слова:

управлінська праця, організація управлінської праці, аграрні підприємства, практика організації управління

Анотація

Стаття присвячена розробці практичних рекомендацій та науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення системи організації управлінської праці в аграрних підприємствах України. Проведений теоретичний аналіз поняття «управлінська праця», визначено особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах. Досліджено особливості роботи керівників та стан організації управлінської праці на прикладі ТОВ «Устянське» Бершадського району Вінницької області. Виконане дослідження дозволило дійти висновку, що сучасний стан організації управлінської праці господарства не відповідає повною мірою вимогам ринкової економіки, що безпосередньо впливає на ефективність його функціонування, а практика організації управління у ТОВ «Устянське» зумовлює недостатній рівень використання трудових ресурсів, невідповідність умов, в яких формувався та використовується кадрово- менеджерський потенціал, реальним можливостям господарювання. Виходячи з цього, необхідною умовою ефективного здійснення процесів управління є впровадження пропонованих заходів з удосконалення організації управлінської праці в господарстві з одночасним збереженням всіх позитивних надбань; створення апарату управління, раціонального й економічного за своєю структурою і чисельністю зайнятих працівників, що має необхідні засоби матеріально-технічного забезпечення.

Біографія автора

O. C. Zagorodnyuk, Уманський національний університет садівництва

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій

Посилання

Балабанова Л.В. Організація праці менеджера. Навчальний посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Київ: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Виноградський М.Д. Менеджмент організацій: [Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.В. Шканова – К., «Кондор», 2002. – 654 с.

Шегда А.В. Менеджмент – основа современного предпринимательства./ Шегда А.В. – К.: АНиР, 1995. – 267 с.

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: [Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.В. Шканова – К.: «Кондор», 2002. – 518 с.

Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб. / Чайка Г.Л.; передмова Г.О. Шепелюк. – К.: Знання, 2007. – 420 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Управление организацией: Энциклопедический словарь / [Под ред. А.Г. Поршнева]. – М., 2001. – 452 с.

Завадсъкий Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК. [Підручник.] / Завадсъкий Й.С. – К.: Вища школа, 1992. –367 с.

Шевельова С.О. Аграрний менеджмент. / Шевельова С.О. – Тернопіль, 1999. – 219 с.

Гусев А.Е. Трансформация систем управления сельськохозяйственных предприятий в рыночных условиях / А.Е. Гусев // Аграрная наука. – 2006. – №6. – С. 11-12.

Куліш М.Ю. Теорія та сучасна практика управління агропромисловими формуваннями / М.Ю. Куліш // Економіка АПК. – 2002. – №4. – С. 34-38.

Юрчишин В.В. Науково-методологічні та організаційні основи розвитку систем управління аграрним сектором економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С.17-25.

Юрчишин В.В. Науково-методологічні та організаційні основи розвитку систем управління аграрним сектором економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С.17-25.

Долгов Г. Поведение руководителей сельхозпредприятий в условиях транзитивной экономики / Г. Долгов // АПК: экономика, управление. – 2002. – №5. – С. 121-123.

Бортник Т.І., Мачушенко О.Г. Роль керівника в ефективному розвитку сільськогосподарського виробництва / Т.І. Бортник, О.Г. Мачушенко // Економіка АПК. – 2002. – №5. – С. 115-119.

Менеджмент організацій. [Методичні вказівки до виконання практичного заняття на тему «Організація оцінки діяльності керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.050201 (спеціаліст) і 8.050201 (магістр) денної та заочної форми навчання] / [Укл. О.П. Василенко, О.О. Поліщук, А.В. Трум]. - Уманський державний аграрний університет, 2008 р.- 28 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті