Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму

Автор(и)

  • O. I. Gutorov Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
  • I. O. Ryzyk Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ Міжнародний науково-технічний університет імені Ю.Бугая

Ключові слова:

кооперація, система, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив молочного напряму, збут, молоко, молокопродукти

Анотація

Визначено передумови розвитку системи молочарської кооперації шляхом аналізу процесу становлення молочарської кооперації у провідних європейських країнах. Встановлено переваги та обґрунтовано перспективність розвитку обслуговуючих молочарських кооперативів для дрібних вітчизняних виробників молока. Визначено основні фактори, що стримують процес розвитку вітчизняних обслуговуючих молочарських кооперативів. Дано оцінку показників діяльності кооперативів молочного напряму країн Європейського Союзу. Запропоновано ефективні моделі збуту молока та молокопродукції через сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Розроблено науково- практичні рекомендації щодо розвитку обслуговуючих молочарських кооперативів в Україні шляхом послідовної і комплексної державної підтримки їх діяльності. Запропоновано модель вітчизняної системи обслуговуючих кооперативів молочного напряму.

Біографії авторів

O. I. Gutorov, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту
організацій

I. O. Ryzyk, Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ Міжнародний науково-технічний університет імені Ю.Бугая

к. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій,
економіки та менеджменту

Посилання

Анцыферов А.Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции / А.Н. Анциферов. – 2 - изд-е. – Воронеж, 1909. – 550 с.

Верещагин Н.В. О сыроделии и сыроваренных ассоциациях в Швейцарии. По собственным наблюдениям автора // Н.В. Верещагін. – Труды ИВЭО. – 1865, Т. 4. С. 25-43; 1866. – Т. 2. – С. 479-504.

Туган-Барановский М.И. Определение и классификация кооперативов / М.И. Туган- Барановский. // Вестник кооперации. – 1911. – №2. – С. 3-15.

Чаянов А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов. – Москва. – Изд. «Книжная палата», 1925. – 77 с.

Хейсин М.Л. Развитие кооперативного движения потребителей в России / М.Л. Хейсин. // Вест- ник кооперации. – 1912. – Книга пятая. – С. 55-67.

Алiман М.В. Пiонер молочарської кооперацiї Микола Верещагiн / М.В. Аліман. // Вiстi ЦССТУ. – №4 2. – 2007. – С. 3-4.

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація: Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) / В.В. Гончаренко. – К. : Глобус, 1998. – 330 с.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук – Друге видання, доповнене і перероблене. – К.: Логос, 2001. – 380 с.

Пантелеймоненко А.О. Обслуговуючий кооператив як засіб досягнення балансу інтересів осіб з різними економічними проблемами / А.О. Пантелеймоненко. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academia.edu/4096352/

Цимбал В.О. Становлення і розвиток обслуговуючої кооперації на селі / В.О. Цимбал. // Фермер України. – № 11-12. –2009. – С. 6-8.

Швець Т.В. Особливості формування кадрового потенціалу в молочарських кооперативах / Т.В. Швець, В.М. Микитюк, А.Д. Яцкова. // Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 5(50). – С. 132-135.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті