Оптимізація ресурсів з оновлення рухомого складу регіональних залізниць

Автор(и)

  • Yu. Horyaschenko Dnipropetrovsk State Financial Academy

Ключові слова:

основні засоби, фінансовий аналіз, амортизація, оновлення, регіональний залізничний комплекс

Анотація

Досліджено проблеми оновлення основних засобів і модернізації транспортного комплексу з метою досягнення конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках. Проведений техніко- економічний аналіз державного підприємства “Придніпровська залізниця”. Визначено залежність технічних засобів від зміни основних засобів і головні джерела фінансування основних засобів підприємств залізничного комплексу. Встановлено, що власні фонди залізничних підприємств, а саме амортизація і чистий доход – залишаються основними джерелами фінансування оновлення основних засобів.

Біографія автора

Yu. Horyaschenko, Dnipropetrovsk State Financial Academy

PhD, Senior Lecturer, the Department of economy of enterprise

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 840 “Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/840-2011-п.

Урсуляк М.М. Необхідність оновлення основних засобів підприємств в Україні: альтернативні методи фінансування / М.М. Урсуляк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/tz/tz_rik/tz_u/ ts_u.htm.

Мазуркевич І.О. Розробка системи моніторингу управління відтворенням основних засобів на підприємствах вантажного транспорту / І.О. Мазуркевич // Інститут економіки та менеджменту: електронний вісник національного авіаційного університету. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_3/Matveev_309.htm.

Демченко М.А. Проблеми відтворення основних засобів колійного господарства залізниць / М.А. Демченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 43. – С. 36-42.

УНИАН-Транспорт. – 2009. – № 146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unian.net/products/d_detail.php?id=78680.

Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта и развитие системы операторских компаний : монография / Ф.И. Хусаинов. – Саратов : Новый ветер, 2009. – 322 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.f-husainov.narod.ru/monogr.htm

Віртуальний прес-центр Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uzinfo.net/ua/evetns_other/9120.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті