Динаміка транспортно-логістичних процесів в умовах глобалізації

Автор(и)

  • L. A. Goroshkova ДВНЗ “Запорізький національний університет”
  • В. P. Volkov ДВНЗ “Запорізький національний університет”

Анотація

В роботі проведений аналіз впливу траспортно-логістичної складової на економічну безпеку чорної металургії. Отримані результати свідчать про наявність загрози безпеці провідній галузі національного господарства з боку залізничного траспорту, що є природною монополією. Доведено, що питання, що потребує державного втручання – це тарифна політика природних монополій. В разі, якщо вона не враховує інтереси галузей реального сектора економіки – це є свідченням того, що розвиток внутрішнього ринку не належить до пріоритетів державної економічної політики. Особливо важливими для металургів є залізничні тарифи. Сьогодні українська металургія конкурує з країнами, підприємства яких знаходяться в морських портах; у результаті цього підприємства вітчизняного металургійної галузі програють 20-30 дол. на тоні сталі. У цій ситуації доцільним є державне сприяння стримуванню зростання тарифів на перевезення. Важливо відзначити, що експорт чорних металів - це не просто вивіз сировини, це - торгівля товаром з високою часткою готовності до кінцевого споживання; товаром, що, на відміну від руди та коксу є результатом складного технологічного процесу, що включає як мінімум три стадії інтенсивного переділу. Щодо металургії, то виправданими, на нашу думку, можливо вважати зусилля з боку держави щодо підтримки залізничного транспорту та збільшення парку власного залізничного парку підприємств металургійної галузі. Додатковим резервом оптимізації транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності реального сектора економіки є розширення можливостей використання водного транспорту: морського та річкового. Доцільним можливо вважати збільшення обсягів перевезень металургійних вантажів морським транспортом. Крім того, практично невикористаним резервом у нашій країні є річковий транспорт. За умови розширення його флоту суднами типу “річка-море”, можливим є залучення його до забезпечення перевезень експортних та імпортних вантажів.

Біографії авторів

L. A. Goroshkova, ДВНЗ “Запорізький національний університет”

д.е.н., доцент, академік Академії економічних наук
України, доцент кафедри менеджменту організацій та логістики

В. P. Volkov, ДВНЗ “Запорізький національний університет”

д.т.н., професор, академік Академії економічних наук
України, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту організацій та логістики

Посилання

Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями США / Котц Д. - М.: Прогресс, 1992. - 283 с.

Аптекар С.С., Амоша А.И. Экономически проблемы черной металлургии Украины: [монографія] / Аптекар С.С., Амоша А.И. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 383 с.

Загорська Т.П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України / Т.П.Загорська // Економіка і прогнозування. – 2005. - №4. – С.95 – 106.

Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность / Ю.Макогон // Зеркало недели. - 2008. - № 34. – С.3.

Кумм У. Черная металлургия России, Украины и Казахстана: вызовы и перспективы / У.Кумм, В.Мезенцев // Национальная металлургия. – 2006. - №1. – 20-27.

Осипов В. Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України / В.Осипов, В.Точілін, В.Венгер В., О.Єрмакова // Конкуренція. – 2008. - №6. – С.124- 129.

Точілін В. Економічна безпека і ринкова влада / В.Точілін, В.Венгер // Вісник ТНЕУ. – 2008. - №3. – С.60-68.

Волошин В. Вертикально інтегровані структури в чорній металургії України: проблеми й перспективи розвитку / В.Волошин, А.Ягмурджи // Металл. – 2009. - №1. – С.41-45.

Державна служба статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www:ukrstat.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті