Сутність та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України

Автор(и)

  • O. Hynda ВПНЗ «Європейський університет» Львівська філія

Ключові слова:

людський потенціал, розвиток людського потенціалу, людський капітал, трудовий потенціал, ринок праці, міграція, управління, регулювання, саморегулювання

Анотація

Розглянуто існуючі підходи до поняття, сутності, змісту та структури людського потенціалу. Виділено такі компоненти людського потенціалу як демографічну, духовну, інформаційну, екологічну, економічну, мотиваційну, соціальну і освітню, а також компоненту здоров’я. Доведено, що для дослідження людського потенціалу необхідно використовувати методи багатовимірного статистичного аналізу. Рекомендовано для оцінювання інтенсивності розвитку людського потенціалу регіону використовувати методику побудови інтегрального темпового індексу розвитку. Доведено, що рівень розвитку людського потенціалу підвищився в загальному в Україні, так і в окремих її регіонах. Вивчено можливості використання механізму саморегулювання ринку праці для поліпшення управління його розвитком. Розроблено методичні положення кластеризації територіальних одиниць за рівнем розвитку їхнього людського потенціалу та досліджено особливості системи управління цим розвитком в Україні. Рекомендовано збільшувати обсяги державного фінансування освіти, наукових досліджень, охорони здоров’я, а також духовного і фізичного розвитку населення.

Біографія автора

O. Hynda, ВПНЗ «Європейський університет» Львівська філія

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та гуманітарних
дисциплін

Посилання

Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України : монографія / О. В. Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 315 с.

Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 383 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

Балацкий Е. В. Гибкость рынка труда: опыт макроэкономической оценки / Е. В. Балацкий // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 2. – С. 80-90.

Панчишин С. Про рівноважний розподіл доходу між працею і капіталом в економіках України та Польщі / С. Панчишин, О. Голубник, З. Приймак // Формування ринкової економіки. – Львів. – 2012. – Вип. 28. – С. 7-12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті