Використання соціальної відповідальності бізнесу для створення позитивного іміджу підприємства

Автор(и)

  • L. M. Bukharina Запорізький національний університет
  • A. V. Suchkov Запорізький національний університет

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу, позитивний імідж підприємства, громадськість

Анотація

У статті розглядається важлива тема – створення та підтримка позитивного іміджу підприємства з використанням концепції соціальної відповідальності бізнесу. Питання впровадження соціальної відповідальності бізнесу розглядається не тільки з точки зору проблем соціальної сфери суспільства та необхідності забезпечення соціальних гарантій працюючого населення, а й з позиції використання соціальної відповідальності бізнесу для створення та підтримки позитивного іміджу підприємства, налагодження зв’язків з громадськістю та органами центральної і місцевої влади, підтримання позитивного іміджу компанії. У статті висвітлено роль соціальної відповідальності бізнесу як для поліпшення стосунків з громадськістю та органами влади, так і для залучення висококваліфікованих працівників, тобто для отримання конкурентних переваг на ринку праці. Дано опис базового інструментарію впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу, використання якого у різних комбінаціях дозволить кожному управлінцю знайти необхідну комбінацію дій та мотивів створення соціально відповідального бізнесу свого підприємства. Наведено основні типи соціальних програм, базові мотиви їх впровадження та інструменти реалізації. Також описані найбільш поширенні шаблони впровадження соціальних програм на підприємствах, що дозволить спростити процедуру використання концепції соціальної відповідальності бізнесу для підвищення конкурентоспроможності будь-яких підприємств.

Біографії авторів

L. M. Bukharina, Запорізький національний університет

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організації та логістики

A. V. Suchkov, Запорізький національний університет

к.е.н, старший викладач кафедри менеджменту організації
та логістики

Посилання

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н Лі. – К.: Изд-во А. Капусты, 2005. – 302 с.

Краплич Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких: Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій. / Р. Краплич. – Рівне, 2010. – 74 с.

Рубан В.В. Розвиток соціально-відповідального маркетингу в Україні / В.В. Рубан // Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 6. – № 32. – С. 187-190.

Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels, 2001. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf

The concept of stable development and social responsibility definition. - [E-resource]. - Mode of access: http://www.moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua.

Research & Insights. 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study. E-resource. Access Mode: [http://www.conecomm.com/2013-global-csr-study-report].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті