Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу

Автор(и)

  • A. L. Berzhanir Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, стейкхолдери, корпоративна етика, соціальний аудит

Анотація

В статті показано значущість соціальної відповідальності бізнесу для підвищення його ефективності та процес її становлення в західних країнах протягом XX століття. Обгрунтовано основні теоретико-методологічні положення, що визначають сутність і зміст корпоративної соціальної відповідальності як чинника економічного розвитку. Соціальною відповідальністю бізнесу є досягнення високих фінансових результатів корпорації з дотриманням етичних цінностей та поваги до людей і навколишнього середовища. Визначено напрями, підходи та структуру соціально відповідального бізнесу. Вказано, що у країнах з ринковою економікою діяльність із забезпечення корпоративної соціальної відповідальності визначається як прагматичний напрямок розвитку бізнесу, який забезпечує високу ефективність функціонування фірми та управління ризиками. Підкреслено значущість складання соціальних звітів та проведення соціального аудиту.

Біографія автора

A. L. Berzhanir, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к. соц. н., доцент кафедри суспільних дисциплін

Посилання

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Котлер Ф. / Пер. з англ. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Баффетт У. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.

Корпоративна соціальна відповідальність: експертна оцінка та практика в Україні [Текст] / Бібліотека журналу ,,Експерт Україна”. – К.: Друкарня ТОВ ,,ТЕФ ОЛБІ”, 2008. – 160 с.

Плакасов Т.О. Эффективность инструментов корпоративной социальной ответственности : автореф. дис. наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 ,,Экономика и управление народным хозяйством” / Т.О. Плакасов. – М., 2012. – 20 с.

Корпоративная социальная ответственность: Не побочная деятельность, а составная часть бизнес-стратегии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.csrjournal.com/lib/networkoverview/170-korporativnaja-socialnaja-otvetstvennostne.html.

Фрідман Мілтон Капіталізм і свобода / М. Фрідман / Пер. з англ. – К: Дух і літера, 2010. – 320 с.

Паккард Д. Завоевание пространства: Как это делается у нас в ,,Хьюлетт-Паккард” / Д. Паккард / Пер. з англ.– СПб. : Азбука-Терра, 1997. – 348 с.

Социальная ответственность бизнеса: мировой опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socrabota.ucoz.ru.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті