Методичний підхід до аналізу фінансово-економічного стану великих, середніх, малих та мікропідприємств за даними статистичної звітності

Автор(и)

  • I. O. Akhnovska Донецький національний університет

Ключові слова:

криза, фінансова криза, криза прибутковості, криза платоспроможності, антикризові заходи

Анотація

Кожне підприємство прагне до довготривалого економічного росту, але дуже часто стикається з періодами економічної нестабільності і кризами. Мета статті полягає в розробці алгоритму виявлення перших симптомів кризи на підприємстві та їх подолання спеціальними методами та за допомогою різноманітних інструментів. Розглянутий у статті методичний підхід до аналізу кризисних станів на підприємстві дозволить проводити своєчасну фінансову діагностику та виявляти кризові прояви вже на ранніх стадіях. Головна мета менеджера є подолання кризових явищ на підприємстві. У статті розроблено алгоритм діяльності менеджерів при виникненні на підприємстві негативних явищ.

Біографія автора

I. O. Akhnovska, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики [электронный ресурс]/Корпоративный менеджмент. – режим доступа: http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_managment.shtml

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

Бланк И.А. Финансовый менеждмент: Учебный курс. – К.: Эльга Ника-Центр, 2004. – 649 с.

Василенко Л.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях: наочний посібник. / Л.П. Василенко, Л.В. Гут, О.П. Оксеєнко. – К.: Дакор, 2006. – 344 с.

Антикризисный менеджмент: Учебное пособие для слушателей программы Master of Business Administration/ А.А. Быков, Т.Н. Беляцкая. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2003. – 256 с.

Большаков А. С. Антикризисное управление: финансовый аспект. — СПб.: СПбГУП, 2005. — 132 с.

Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятием: учебное пособие/ С.Е. Кован, Л.П. Мокрова, А.Н. Ряховская; под ред. М.А. Федотовой, А.Н. Ряховской – М. КНОРУС, 2009. – 160 с.

Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия [электронный ресурс]/Образовательный сайт по финансам и финансовому менеджменту. – режим доступа: http://martynov-ma.ru/page77/page447/index.html

Татарников Е.А. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — М.: Издательство РИОР, 2005. - 95 с.;

Система экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития предприятия http://martynov-ma.ru/page77/page475/index.html

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 703 с.

Иващенко В.И. Экономический анализ хозяйственной деятельности / В.И. Иващенко, М.А. Болюх. – Киев: ЦУЛ, 2002. – 311с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. - К.: Т-во "Знання", КОО. — 2000. — С. 261.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті