Визначення бізнес-моделі університету на основі синтезу підходів до бізнес-моделі підприємства

Автор(и)

  • Л.В. Юрчишена Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.25

Ключові слова:

бізнес-модель; бізнес-модель університету; ціннісна пропозиція; компоненти бізнес-моделі; канва бізнес-моделі

Анотація

У статті досліджено та структуровано генезис підходів вітчизняних та іноземних вчених до поняття «бізнес-модель», в результаті виокремлено стратегічний, клієнтоорієнтований, ціннісний, процесний, системний підхід, а також підходи, що ототожнюють бізнес-модель як інструмент управління, механізм, визначають її як когнітивну систему. Досліджено підходи вчених до наповненості бізнес-моделі компонентами, що доводить її унікальність та можливість використання в різних галузях.
Визначено, що при розробці бізнес-моделі університету доцільно дотримуватися комплексного підходу, що поєднує стратегічний, ціннісний, клієнтоорієнтований, процесний і системний підходи. Наведено розуміння поняття бізнес-модель університету як концептуального інструменту, який базується на стратегічному баченні розвитку закладу вищої освіти, включає взаємопов’язаний набір компонентів створення ціннісної пропозиції для стейкголдерів та здатності університету генерувати доходи задля забезпечення фінансової стійкості. Здійснено змістовне наповнення складових бізнес-моделі Остервальдера А., Піньє І. для вітчизняних університетів.

Біографія автора

Л.В. Юрчишена , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Остервальдер, А., Пинье, И. (2012). Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора. Альпина Паблишер.

Скриль, В. В. (2016). Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка і суспільство.

Foss N.J., Saebi T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? Journal of Management, vol. 43, no. 1, pp. 200–227. DOI: https://doi.org/10.1177/0149206316675927.

Чухрай, А. І. (2012). Онтологія поняття “бізнес-модель” підприємства.

Casadesus-Masanell, R., Ricart, J. E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long range planning, 43 (2-3), 195-215.

Keen, P., Qureshi, S. (2006). Organizational Transformation through Business Models: A Framework for Business Model Design. System Sciences, HICSS’06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference, V.8, P.206b–206b

Hamel G. 2000. Leading the Revolution. Plume: N.Y.

Сливотски, А. (2006). Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра: пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер.

Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long range planning, 43(2-3), 216-226.

Сачинська, Л. В. (2015). Особливості формування бізнес-моделі підприємства. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, (12 (2)), 171-179.

Afuah, A. (2004). Business models: A strategic management approach. McGraw-Hill/Irwin.

Pohle, G., Chapman, M. (2006). IBM's global CEO report 2006: business model innovation matters. Strategy & Leadership.

Кузьмина, Н. В. (2020). Особенности формирования бизнес-модели предприятия в условиях динамичной внешней среды. Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства, 397-399.

Климанов, Д. Е., Третьяк, О. А. (2014). Бизнес-модели: основные направления исследований и поиски содержательного фундамента концепции. Российский журнал менеджмента, 12(3).

Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review. 80(5), 86–92.

Нєнно, І. М. (2016). Щодо форм візуалізації бізнес-моделей. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, (3), 137-141.

Chesbrough, H., Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off companies. Industrial and corporate change, 11(3), 529-555.

Стрекалова, Н. Д. (2009). Концепция бизнес-модели: методология системного анализа. Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена, (92).

Жайлауов, Е. Б., Белик, Е. Б., Денисов, И. В. (2019). Представление бизнес-модели как когнитивной системы. Вопросы инновационной экономики, 9(4), 1525-1534.

Закону України «Про вищу освіту». Редакція від 25.09.2020. URL: https://cutt.ly/2g06VnU

Чухрай, А. І. (2012). Онтологія поняття “бізнес-модель” підприємства.

Джонсон, М., Кристенсен, К., Кагерманн, Х. (2009). Обновление бизнес-модели. Harvard Business Review, 3, 63.

Нехода, Е. В., Редчикова, Н. А., Тюленева, Н. А. (2018). Бизнес-модели компаний: от прибыли к устойчивому развитию и созданию ценности. Управленец, 9(4).

Стрекалова, Н. Д. (2009). Бизнес-модель как полезная концепция стратегического управления. Проблемы современной экономики, 2, 133-138.

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Кукушкин, С. Н. (2018). Бизнес-модель организации в экономике знаний. Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова, (6 (102)).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті