Мотивація як провідна рушійна сила активізаціїї діяльності персоналу підприємства

Автор(и)

  • І.Г. Сивицька Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.В. Синиченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.17

Ключові слова:

мотив; мотивація; управління персоналом; мотиватори; мотиваційний механізм; стимулювання персоналу

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз трактування поняття мотивації, обґрунтована її дихотомічна природа. Розглянуто дефініції «мотив» і «мотиватор». Систематизовано й уточнено внутрішню структуру мотиву, в якій виділено чотири основних складових елемента: усвідомлення причини емоційної незадоволеності, усвідомлення об'єкта / предмета задоволення потреби, усвідомлення способу задоволення потреби, реалізація енергетичного компонента. Доведено, що серед неусвідомлених мотивів першочергове значення має установка, яка розглядається як цілісна готовність людини до сприйняття майбутніх подій і здійснення їх в певному напрямку. Виділено три ієрархічних рівня регулювання діяльності персоналу в залежності від спрямованості установки: рівень смислових, цільових та операціональних установок. Виявлено дуалістичний характер мотивації персоналу, вузловим пунктом якої виступає винагорода за працю. Запропоновано науково-методичний підхід до розробки мотиваційного механізму управління персоналом, який відображає цілісне уявлення логічного ланцюга дій менеджера, спрямованих на підвищення ефективності стимулювання персоналу й складається з трьох блоків управлінських завдань: визначення мотиваторов стимулювання персоналу, формування мотивів діяльності персоналу та виявлення мотиваційних очікувань персоналу.

Біографії авторів

І.Г. Сивицька , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

А.В. Синиченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

ст.викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Левченко Т.І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності монографія / Т.І.Левченко - Вінниця : Нова книга, 2011. – 448 с.

Коваленко Н.Д. Аналіз людського капіталу підприємства як ключової компетенції / Н.Д. Коваленко, А.П. Должикова // Економічний простір - №75 – 2013 – С. 191-199.

Гуцан О. М. Дослідження сутності мотиваційних теорій: сучасні, теорії атрибуції та поля / О. М.Гуцан // Вісник Національного технічного університету « Харківський політехнічний інститут». – 2017. – № 24(1246). – С.26-30.

Донець Л. І. Мотивація праці як чинник інноваційного розвитку підприємства / Л. І.Донець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4(42). – С.158-161.

Калинеченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття / А.В. Калиниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 42. – С. 417–420.

Проданова Л.В. Мотиваційний механізм розвитку підприємницької діяльності в економіці України: монографія / Л. В. Проданова, О. В. Котляревський; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси. : Видавець Пономаренко Р.В., 2018. – 240 с.

Минков Е. Г. Мотивация. Структура и функционирование – М. : Феникс+, 2014. – 416 c.

Тюхтій М.П. Поєднання мотиваційних аспектів та матеріального стимулювання праці персоналу промислового підприємства / М.П.Тюхтій, В.І.Бережний // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 4-2 (04). – С.47-50.

Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В.В.Співак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – T. 2. – С.178-181.

Узнадзе, Д. Н. Теория установки / Д. Н. Узнадзе. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psylib.org.ua/books/psiteol/txt41.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті