Стан і тренди аграрного сектору: національний та світовий вимір

Автор(и)

  • Ю.В. Хорошун Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.15

Ключові слова:

аграрний сектор; національна економіка; тренди розвитку; індикатори Світового банку; сільське господарство

Анотація

Визначено стан та тренди розвитку аграрного сектору української економіки у контексті світових тенденцій. Дослідження спирається на результати аналізу окремих індикаторів розділу «Сільське господарство і розвиток сільських територій» бази даних Світового банку за період 1991-2019 років. Проаналізовано рівень та динаміку значень таких індикаторів: питома вага валової доданої вартості аграрного сектору в обсязі валового внутрішнього продукту країни; питома частка зайнятих у аграрному секторі від загального числа зайнятих в економіці; обсяг земель сільськогосподарського призначення у відсотках до загальної площі земель держави; обсяг лісовкритих земель у відсотках до загальної площі земель; частка розораних земель (ріллі) у відсотках до загальної площі земель; кількість гектарів розораних земель (ріллі) у розрахунку на одну особу населення країни; кількість одиниць сільськогосподарської техніки (тракторів), що припадає на 100 квадратних кілометрів ріллі; кількість витрачених кілограмів добрив на один гектар ріллі; врожайність зернових (кілограмів з одного гектару); індекси виробництва продукції тваринництва, рослинництва та продукції харчування; питома частка сільського населення від загальної чисельності населення країни; питома частка обсягу сільськогосподарської сировини у загальному обсязі експорту товарів та у загальному обсязі товарного імпорту. Відібрані для аналізу індикатори поділено на декілька груп: індикатори для визначення місця, ролі та масштабів аграрного сектору в економіці країни; індикатори для характеристики наявних земельних ресурсів аграрного сектору; індикатори для відображення рівня розвитку застосовуваних технологій; індикатори для визначення результативності діяльності і динаміки розвитку агросектору. Для порівняльного аналізу індикаторів стану та розвитку аграрного сектору економіки України використані середньосвітові значення відповідних індикаторів, індикаторів окремих країн Європейського Союзу (Німеччина, Франція, Польща, Болгарія), а також деяких країн – колишніх республік СРСР (Білорусь, Грузія і Казахстан). Динаміка індикаторів аграрного сектору в Україні в основному лежить в руслі світових трендів. Специфікою українського аграрного сектору в період 2016-2019 років, в порівнянні з іншими країнами, є: значна частка валової доданої вартості сектору в обсязі валового внутрішнього продукту країни (9,01%); доволі значна частка робітників з числа зайнятих в економіці (14,48%); розміри часток сільгоспугідь та ріллі у загальній площі земель – практично найбільші в Європі та світі (71,67% і 56,58%, відповідно).

Біографія автора

Ю.В. Хорошун , Черкаський державний технологічний університет

aспірантка (PhD)

Посилання

Проданова Л.В., Борецька Ю.В. Інвестиції в АПК України: сучасний стан і перспективи. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської наукової конференції (м. Черкаси, 12 квітня 2018 р.). Черкаси, Черкаський державний технологічний університет. 2018. С. 63-65.

Сільське господарство України. 2019 р. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2020. 230 с.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2015-2019). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37-48.

Нелеп В.М. Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 100-105.

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.; за ред. М.В. Присяжнюка та ін. К.: ННЦ ІАЕ. 2011. 1008 с.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Б.Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л.В. Молдован; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К. 2009. 432 с.

The World Bank (2020). World Development Indicators. Agriculture & Rural Development. URL : www.worldbank.org.

Абрамюк І. Сільське господарство України та деяких інших країн. URL : http://old.csi.org.ua/?p=2271.

Лесів М.М. Оцінка впливу заходів програми розвитку сільських територій ЄС 2007-2013 рр. на ефективність ведення сільського господарства Польщі. Регіональна економіка. 2015. №1. С. 176-183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті