Оцінка та забезпечення надійності міжнародних страхових організацій на фінансовому ринку України

Автор(и)

  • В.І. Матвійчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.В. Хамула Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.11

Ключові слова:

страхова організація; міжнародна страхова організація; надійність страхових організацій; страхова компанія з іноземним капіталом; власний капітал страхових організацій; оцінка фінансової надійності; інтегральний показник оцінки фінансової надійності страхових організацій

Анотація

Стаття присвячена питанню фінансової надійності міжнародних страхових організацій на фінансовому ринку України. У роботі проаналізовано сучасні погляди науковців на поняття фінансової надійності страхових організацій та надано власну дефініцію даного терміну. Проведено аналіз основних показників діяльності провідних міжнародних страхових організацій на фінансовому ринку України. Здійснено коефіцієнтний аналіз важливих індикаторів, які дають змогу оцінити фінансову надійність страхових організацій. Розглянуто наявні методичні підходи для оцінки надійності страхових компаній. Запропоновано інтегральний показник, який враховує важливі фактори, що мають вплив на фінансову надійність страхових організацій, та надає можливість об’єктивно оцінити їх надійність. Проведено оцінку надійності страхових компаній з іноземним капіталом, які працюють на фінансовому ринку України, за допомогою запропонованого інтегрального показника та надано пропозиції щодо покращення системи управління страховими організаціями.

Біографія автора

В.І. Матвійчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Massey (Chairman), R., Hart, D., Widdows, J., Law, D., Bhattacharya, K., Hawes, W., & Shaw, R. Insurance Company Failure. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CVJx7fUoPZAJ:https://www.actuaries.org.uk/documents/insurance– company–failure+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

Hansen, J. T., & Melchior, K. W. What Happens to Insurance Coverage In Case of Bankruptcy? http://www.nossaman.com/files/22978_Nossaman_Insurance%20Bankruptcy%20Seminar_5.7.09.pdf

Thomas S. (2005). Asset/Liability Management and Enterprise Risk Management of an Insurer. Journal of Investment Management, 3, 1. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=680844.

Осадець С.С. (2002) Страхування: підручн. вид. 2 ге, перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 599 с.

Вовчак О.Д. (2011) Страхова справа: підручник. Київ: Знання, 391 с.

Шевчук О.О. (2017) Методологічні аспекти застосування ринкового підходу до оцінювання вартості страхових компаній: Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 27(2), 81-84.

Александрова М.М. (2011) Страхування: навчально-методичний посібник. Житомир: ЖДТУ, 184 с.

Кирилова Н.В. (2016) Системы управления рисками в страховых организациях. Мир новой экономики, 3, 15-18.

Methodology for assigning reliability ratings to insurance companies - full version. https://raexpert.eu/files/Methodology-Full-Reliability_Ratings-Insurance_companies_V3.pdf

Columbia business school. Center for Excellence in Accounting and Security Analysis: -Analysis and valuation of insurance companies - full version. http://www.columbia.edu/~dn75/Analysis%20and%20Valuation%20of%20Insurance%20Companies%20-%20Final.pdf

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (офіційний сайт) https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_2019.pdf

Нагайчук Н. Г. (2018) Фінансова безпека і стійкість страховика: порівняння понять та умов забезпечення. Фінансовий простір, 25-34.

Олійник В.М. (2016). Методологічні основи забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. [Докторська дисертація, наука: 08.00.08, Українська академія банківської справи, Суми], 507 с.

Аберніхіна І. Г. (2017) Система показників оцінки фінансової надійності страховика. Фінанси України, 74-86.

Ліга страхових організацій України. http://uainsur.com/

Страхнагляд. Основні учасники страхового ринку України https://www.strahnadzor.ua/insurers

Фінансовий портал. https://maanimo.com/

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 17.03.2005 № 3755 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3755486-05#Text

Рейтинг страховых компаний Украины 2015. http://investfunds.ua/news/rejting-strahovyh-kompanij-2015-forbes-ukraina-131339/

Олійник В.М. (2016). Методологічні основи забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. [Докторська дисертація, наука: 08.00.08, Українська академія банківської справи, Суми], 507 с.

Кравченко В. О. (2013) Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 85-89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Статті