Україна у глобальному інноваційному просторі

Автор(и)

  • М.Є. Шкурат Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Ю.І. Миколайчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.1

Ключові слова:

інновації; інноваційний розвиток; промисловість; технології; інвестиції

Анотація

В роботі запропоновано аналіз позиціонування України у глобального інноваційному просторі. Визначено необхідність першочергового розвитку інноваційної сфери країни в умовах кризових явищ. Проведено оцінку місця України у Індексах, що характеризують рівень розвитку інноваційної складової конкурентоспроможності економіки країни. Проведено аналіз виробничої структури промисловості України, наголошено на необхідності збільшення частки високотехнологічних секторів. Оцінено рівень інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наголошено на необхідності збільшення фінансування дослідницької діяльності та залученні іноземного інвестування для модернізації промисловості країни. Відзначено недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури в країні. Зроблено висновок, що основою української інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал, знання і наукові дослідження. Ці сфери потребують особливої державної підтримки, оскільки їх ефективна реалізація і є головною конкурентною перевагою України.

Біографія автора

М.Є. Шкурат , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / УкрІНТЕІ. Київ, 2019. 80 с.

Фролова Г. С. Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні. Економiка та держава. 2020. №10. С. 105–110.

Алексеева М.Б., Ветренко П.П. Анализ инновационной деятельности. Москва: Юрайт, 2017. 303 с.

Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь / НАН України, ДУ "Інститут екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. С. 13

Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України. Економіка України. 2013. № 4 (617). C. 15-23

Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014—2016 років (за міжнародною методологією) / Доповідь Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat.../publnauka

The Global Innovation Index 2017. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report .

The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Readiness for the Future of Production Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf

Сидорчук І.П. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». 2013. №23. 380 с.

Бабінська С. Я. Інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку промисловості України / С. Я. Бабінська, А. Б. Бойчук // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2020. – №19. – С. 14–19.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 році: статистичний збірник. – Київ: Державна служба статистики України. – 2019. – 108 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / [відповідальний за випуск Карамазіна О. О.] Київ : Державна служба статистики України, 2018. 178 с.

The World Factbook. URL: URL:https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/up.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Статті