Управлінський потенціал як антецедент капіталу підприємства: трансформація та фінансування

Автор(и)

  • Н. В. Корж Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
  • Л. Б. Мартинова Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.26

Ключові слова:

: управлінський потенціал; динамічний управлінський капітал; людський капітал; соціальний капітал; механізм використання управлінського капіталу; гнучке управління

Анотація

У статті, на основі використання теорії менеджменту, теорії фінансів і ризиків розглянуто управлінський потенціал як сукупності здібностей менеджерів в оновленні та перетворенні ресурсної бази фірми, з тим щоб вона зберігала і розвивала свою конкурентну перевагу і продуктивність. Антецедентами динамічного управлінського потенціалу є управлінські людський та соціальний потенціали та управлінське пізнання, які формуються внаслідок здатностей менеджерами розпізнавати можливості та загрози, використовувати можливості, трансформувати ресурсну базу. Суб’єктами управлінського потенціалу виступають менеджери всіх рівні управління. В умовах стратегічних змін та гнучкого управління управлінський потенціал трансформується на управлінський капітал, який є частиною людського капіталу. Доведено, що управлінський капітал має таку саму здатність генерувати грошові потоки, примножуючи капітал, як і фінансовий капітал та існує в двох формах: як актив і фактор виробництва; як джерело зростання капіталу. Розглянута можливість віднесення управлінського капіталу до категорійного апарату фінансової теорії., Доведено, що зміст і значення управлінського капіталу лише дозволяє його використовувати через механізм обігу інвестицій та інвестиційних ризиків як зменшення небажаного ризику в обмін на втрату цільового доходу.

Біографії авторів

Н. В. Корж , Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

доктор економічних наук, професор

Л. Б. Мартинова , Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

доктор економічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи

Посилання

Barnard, C. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Penrose, E. T. (1959). The theory of growth of the firm. New York, NY: Wiley.

Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation, Management Science, 24(9), 934–948.

Pettigrew, A. M. (1973).The Politics of Organisational Decision-Making, London, U.K.: Tavistock.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1990). Firm capabilities, resources and the concept of strategy (Economic Analysis and Policy Working Paper EAP 38, University of California).

Teece, D. J. (2016). Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. European Economic Review, 86, 202–216.

Martin, J. A. (2011). Dynamic managerial capabilities and the multibusiness team: The role of episodic teams in executive leadership groups. Organization Science, 22(1), 118–140.

Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 1011–1025.

Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4), 917–955.

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal, 21(10–11), 1105–1121.

Helfat, C. E., & Martin, J. A. (2015). Dynamic managerial capabilities: Review and assessment of managerial impact on strategic change, Journal of Management, 41(5), 1281–1312.

Kor, Y. Y., & Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: Configuration and orchestration of top executives’ capabilities and the firm’s dominant logic. Strategic Management Journal, 34, 233–244.

Korzh N.V. (2017). Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company. Науковий вісник НГУ, 2017, № 2. с.157-165.

Корж Н. В., Білан Ю.В. (2015). Передумови формування соціального капіталу. Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал. 2015. № 7(169). С.263–270. – Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/m/archive2015/366--7169.html

Николаева Ю. Р. (2015). Управление интеллектуальным капиталом в условиях инновационной экономики. Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 10. С. 93–97.

Ковалев М. М. Современная финансовая теория и финансовое образование. Минск, 2003. 359 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Статті