Стратегія розвитку потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу

Автор(и)

  • М.В. Савченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.Ю. Боєнко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.22

Ключові слова:

стратегія; розвиток; стратегія розвитку; потенціал; розвиток потенціалу; заклад вищої освіти; бенчмаркінг

Анотація

У статті досліджено сутність понять «стратегія» та «стратегія розвитку», визначено їх спільні характеристики. Обґрунтовано, що стратегія розвитку може бути як складовою загальної стратегії, так і окремим напрямом роботи організації. Запропоновано здійснювати розвиток закладу вищої освіти за елементами його потенціалу, до якого відносяться: фінансово-економічний, кадровий, науковий, маркетинговий, виховний та соціальний. Обґрунтовано необхідність формування стратегії для реалізації заходів із розвитку потенціалу закладу вищої освіти. Досліджено сутність поняття «бенчмаркінг» та обґрунтовано переваги його використання у діяльності організацій. Запропоновано використовувати бенчмаркінг як ефективний інструмент стратегічного планування, що дозволить впроваджувати найкращі практики роботи конкурентоспроможних організацій у діяльність окремого закладу вищої освіти. Окреслено етапи формування стратегії розвитку потенціалу закладу вищої освіти на засадах бенчмаркінгу та визначено результати, що у підсумку отримає система вищої освіти при використанні інноваційних інструментів розвитку.

Біографії авторів

М.В. Савченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

О.Ю. Боєнко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу

Посилання

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. 416 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело,1993, с. 312.

Крук М. Д. Разработка корпоративных стратегий компании. ЭКО. 2001. №6. С. 112 – 117.

Колпаков В. Концептуальные основы стратегии управления. Персонал. 2002, № 3. С. 38-44.

Ломоносов Д.А. Сутність поняття «стратегія» та його відмінності від тактики й оперативних дій. Економічні інновації. 2011. Вип. 45. С.156-160.

Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 37-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_6.

Кукушкін О.М. Сутність поняття «стратегія розвитку підприємства». Науковий вісник. 2005. Вип. 15.2. С.220-227.

Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз. Київ : Алерта, 2011. 520 с.

Василига С. М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економiка та держава. 2020. № 1/2020. С.121-125.

Марцин В.С. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності: монографія. Львів: ЛБІ НБУ, 2005. 491 с.

Тур О.В. Формування поняття стратегія розвитку підприємства. Інтелект XXI. 2015. №4. С.38-45

Коротков Е.М. Концепція менеджменту. Москва: Дека, 1997. 304 с.

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 12.11.2020).

Кравченко О. Значення стратегії розвитку університету та критерії оцінювання її ефективності. Гірська школа українських карпат. 2016. №14. С.53-56

Навольська Н.В. Бенчмаркінг як дієвий інструмент забезпечення ефективності діяльності підприємств. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3 (59). С. 105-109.

Лещук Г.В. Концепція бенчмаркінгу в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів. Інтелект ХХІ. 2019. № 2. С.100-105.

Педак І. С. Бенчмаркінг як механізм порівняльного аналізу та запорука майбутнього регіонів. Учені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2017. № 1. Том 28 (67). С. 52-56.

Толстих А.С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону. Економіка АПК. 2015. №5. С.92-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Статті