Модель оптимального фінансового забезпечення компанії в умовах обмеженого доступу до капіталу

Автор(и)

  • О.А. Лактіонова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т.С. Карпова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.21

Ключові слова:

фінансові обмеження; структура капіталу; фінансове забезпечення; агентські витрати

Анотація

Побудовано модель оптимальної структури фінансового забезпечення базується на теорії компромісу. В основу покладено ідею знаходження значення оптимуму левериджу у точці перетину функцій граничних вигід і граничних витрат боргу із врахуванням ефекту від використання податкового щита. Функція граничних витрат боргу сформульовано за допомогою введення в дослідження ряду гіпотез (функція граничних витрат боргу описується рівнянням прямої; відстань прямої граничних витрат характеризується параметром відношення величини агентських витрат до сукупних активів компанії; кут нахилу прямої граничних витрат залежить від рівня фінансових обмежень). Величина агентських витрат залежить від агентськими витратами від «окопування» менеджера. Рівень фінансових обмежень для компанії в конкретний період часу визначається на основі функції Каплана-Зінгалеса та показників: відношення чистого грошового потоку корпорації до балансової вартості сукупних активів; відношення довгострокового позичкового капіталу корпорації до обсягу сукупних активів; відношення обсягу дивідендних виплат акціонерам до суми активів; частка ліквідних активів корпорації у балансовій вартості сукупних активів; коефіцієнт Тобіна, що розраховується як відношення ринкової вартості власного капіталу до його балансової вартості. Доведено, що перспективою для подальших досліджень є визначення параметрів функції Каплана – Зінгалеса фінансових обмежень на основі регресійного рівняння вітчизняних підприємств, чому певним чином заважає низька інформаційна ефективність фондового ринку в Україні.

Біографії авторів

О.А. Лактіонова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор

Т.С. Карпова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Merton R. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rate. Journal of Finance. 1974. №29. Р. 449—470.

Fischer E., Heinkel R. and Zechner J. Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Tests. Journal of Finance. 1989. Р. 44.

Goldstein R.N., Ju, Leland H. An EBIT-Based Model of Dynamic Capital Structure. Journal of Business. 2001. № 74. Р. 483-512

Titman S., Wessels R. The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance. 1988. № 1. P. 1-20.

Rajan R.G., Zingales L. Which Capitalism? Lessons from East Asian Crisis. Journal of Applied Corporate Finance. 1998. №11. Р. 40-48.

Heshmati A. Labour demand and efficiency in Swedish savings banks. Applied Financial Economics. 2001. №4. Р. 423-433.

Grahama J. R., Harvey C. R. The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics. 2001. No. 61. P. 1-53.

Dudley E. Testing Models of Dynamic Trade-off Theory. Working paper series. 2007. Р. 1-32.

JH van Binsbergen, JR Graham, J Yang. An Empirical Model of Optimal Capital Structure. Journal of Applied Corporate Finance 23 (4), 34-59

Sharpe W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance. 1964. Vol. 19. No. 3. P. 425-442.

Heitor Almeida, Thomas Philippon. The risk‐adjusted cost of financial distress. The Journal of Finance. 2011. V. 62. P. 2557-2586

Michael C. Jensen. Agency Costs of Overvalued Equity. Financial Management. 2005. Vol. 34, No. 1.

Garcia J.P., C. de la Torre Olvera A new approach to explaining capital structure. Universidad de Salamanca. 2001. Р. 1-8.

Бензар О.В., Лактіонова О.А. Фінансові обмеження нефінансових корпорацій як чинник фінансової стабільності банківської системи. Економічний аналіз. 2019. Том 29. № 2. С. 5-13.

Kaplan S. N. Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints. Quarterly Journal of Economics. 1997. № 112(1). Р. 169-215.

Binsbergen J. H., J. R. Graham, J. Yang Optimal Capital Structure. Social Science Electronic Publishing. 2011. Р. 1-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Статті