Про журнал

Науковий журнал "Економіка і організація управління", який видається економічним факультетом Донецького національного університету імені Василя Стуса, внесено до переліку наукових фахових видань України, категорія Б (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020)
 Галузь науки - економічні, спеціальності - 051, 071, 072, 073, 076, 292
 Наукова спрямованість журналу – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки (макро-, мезо- та мікрорівні), науково-методологічні засади та провідні практики організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва та людських ресурсів, теоретико-прикладні дослідження в сфері обліку, аналізу та аудиту, фінансів, банківської справи та страхування, підприємництва й торгівлі, міжнародних економічних відносин тощо.