Динаміка та оцінка ефективності зовнішньоторговельних відносини України та Канади.

Автор(и)

  • Z.Yа. Мakohin Львівський інститут економіки і туризму
  • I.R. Falkovska Львівський інститут економіки і туризму

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.7

Ключові слова:

індекс комплементарності, зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, інвестиції

Анотація

У статті проаналізовано торговельно-економічну співпрацю між Україною та Канадою. Аналіз динаміки експорту та імпорту по товарах і послугах показав, що суттєвого спаду співпраця між країнами зазнала у 2014 р., а це пов’язано із військовими подіями на сході України та девальвацією гривні. На основі обчисленого індексу комплементарності автори роблять висновки про досить комплементарну структуру двосторонніх торговельно-економічних відносин (індекс комплементарності (TCI) становив 56,6 у 2018 р.), що свідчить про перспективи подальшої співпраці. За допомогою емпіричного аналізу підтверджено позитивний вплив індексу комплементарності на зростання динаміки експорту й імпорту між Україною та Канадою. Проте, чинником гальмування обсягів зовнішньої торгівлі залишається значна відстань між країнами, що супроводжується зростанням транспортних видатків. Модель Scatterplot довела позитивний вплив зовнішньоторговельного обороту між Україною та Канадою на ВВП України.

Біографії авторів

Z.Yа. Мakohin, Львівський інститут економіки і туризму

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності

I.R. Falkovska, Львівський інститут економіки і туризму

студентка групи МЕВ-16

Посилання

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. - К. : "Центр учбової літератури", 2013- 256 c.

Міжнародні економічні відносини: підручник / За редакцією А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 602 с.

Рєзнікова Н.В. Основні моделі участі України в інтеграційних процесах на теренах СНД / Н.В. Рєзнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Випуск 113 (Частина ІI). – C. 149-159.

Філіпова І.А. Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки / І.А. Філіпова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 159 с.

Родченко В. В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип / В. В. Родченко. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.: ил. – Библиогр.: с. 234-235. ISBN 966-608-161-х

Сідоров М. В. Українсько-канадські торговельно-економічні відносини як геоекономічний вектор зовнішньоекономічної стратегії України / М. В. Сідоров // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017. – 214 c.

Нарреr S. Canada/U.S. trade and investment [Electronic source] / Steven Нарреr, Washington, D.C. – 2011. – Retrieved from : http://www.pm.gc.ca /eng/media.asp?id=3935.

Ferguson I. United States-Canada Trade and Economic Relationship / Ian F. Ferguson // CRS Report for Congress. − 2007. −№ 5. – P. 1-26.

Losada F. Partners, neighbors and distant cousins: explaining bilateral trade flows in Latin America / Fernando Losada // Department of economics, UCLA the World bank, 1994. – P. 45-59.

Chaney Т. The gravity equation in international trade: an explanation [Elecronic source] / Thomas Chaney. – Retrieved from : https://www.nber.org/papers/w19285.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Канадою [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://canada.mfa.gov.ua/ua/ukraine-%D1%81%D0%B0/trade

Гак Г. Новый французско-русский словарь (200 000 слов и словосочетаний) [Електронний ресурс] / Г. Гак, К. Ганшина. − Режим доступу : http://multilex.ru/ml/dictionaries.

Pearlman J. Participation by private counsel in World Trade Organization dispute settlement proceedings / Jessica Pearlman // Law and Policy in International Business. – 1999. – Vol. 30 (2). – P. 399-415

Anderson J. E. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation / James E. Anderson // AER. – 1979. – № 69 (1). – 106-116.

Bergstrand J. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation / Jeffey Bergstrand // American Economic Review. – 1985. – № 1. – P. 1-69.

Leamer E. Testing trade theory / Edward Leamer // NBER Working Paper. – 1992. – № 3957. – P. 1-68.

Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин / З.Я. Макогін // Науковий журнал “Науково-технічна інформація”. − 2012. − № 2 (52). − С. 24-31.

Кульпінський С. Зовнішні чинники впливу на експорт в Україні / С. Кульпінський // Вісник НБУ. – 2002. – № 5. – С. 59-62.

Броль У. Зовнішньоторговельна інтеграція України / У. Броль // Журнал європейської економіки. − 2006. − № 2. − С. 127-134.

Офіційний сайт Міжнародного центру торгівлі [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.intracen.org

Офіційний сайт Cвітового банку [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.worldbank.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті