Організація маркетингово-логістичної діяльності в системі управління конкурентоспроможністю підприємства.

Автор(и)

  • K.O. Aleksych Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

маркетингово-логістична діяльність, конкурентоспроможність підприємства, маркетинг, логістика, ланцюги постачань, концептуальна модель, механізм

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні засади ефективної організації маркетингово-логістичної діяльності в системі управління конкурентоспроможністю підприємства. За допомогою теоретичного аналізу процесів управління маркетингово- логістичною діяльністю та аналізу моделей, методів та механізмів функціонування маркетингово-логістичної системи підприємства розглянуто сутність, визначено мету, зміст, завдання, основні принципи, а також закони відтворення маркетингово- логістичної діяльності в мінливих ринкових умовах, виявлено взаємозв'язок маркетингу та логістики на всіх рівнях реалізації маркетингово-логістичної стратегії підприємства, розкрито особливості та актуальні проблеми в управлінні маркетингово-логістичною діяльністю підприємства у взаємозв'язку з причинами їх виникнення, розроблено концептуальну модель управління маркетингово-логістичною діяльністю підприємства із застосуванням причинно-проблемного аналізу її характеристики, розглянуто варіанти організації маркетингово-логістичної діяльності на підприємстві, побудовано функціональну структуру та розроблено механізм управління маркетингово- логістичною діяльністю підприємства.

Біографія автора

K.O. Aleksych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант, старший викладач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Бачинський Г.П. Концепція маркетингової логістики / Г.П. Бачинський // Проблеми сучасної економіки. – 2008. – №4 (28). – С. 289-293.

Будрин О.Г. Маркетингово-логістичні системи в умовах стабілізації ринкової ситуації / О.Г. Будрин // Сучасний економічний та соціальний розвиток: проблеми і перспективи: збірник наукових статей. – СПб: СПбДУЕФ, 2005. – С. 130-132.

Плотников А.М. Логістичне управління інвестиціями в інновації: монографія / А.М. Плотников. – Саратов: СДТУ, 2001. – 130 с.

Іванов Д.О. Управління ланцюгами постачань / Д.О. Іванов. – СПб: Вид-во Політехнічного університету, 2010. – 659 с.

Голіков Є.О. Маркетинг і логістика / Є.О. Голіков. – М.: Дашков і Ко, 2009. – 412 с.

Діксон П.Р. Управління маркетингом / П.Р. Діксон. – М.: ПАТ «Видавництво БІНОМ», 2008. – 560 с.

Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика / Л.В. Балабанова. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 231 с.

Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу / О.А. Біловодська. – К.: Знання, 2011. – 495 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті