Інновації в освітніх закладах: фактори і інструменти розвитку процесів високо-технологічних послуг.

Автор(и)

  • Yu.В. Popovsky Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

високотехнологічні послуги, інформаційна система, інформатизація, фактори розвитку інновацій

Анотація

Визначено поняття «високотехнологічних послуг» у сучасному ринку та закладах освіти, критерії розвитку та впливу на виникнення інновацій. Досліджено вплив особистих характеристик студентів на впровадження інноваційних підходів в навчальному процесі, а саме: визначення ефективність якості отримання знань, мислення при розв’язанні економічних задач та факторів впливу до розвитку творчості. Робиться висновок про вплив на сучасному етапі інформаційних технологій на усі елементи навчального процесу, закріплення отриманих знань, розуміння економічних процесів, дослідження впливу вхідних даних до проміжних та поточних творчих процесів.

Біографія автора

Yu.В. Popovsky, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.п.н., викладач економічного факультету

Посилання

Глазков В. Високі технології і державна безпека //Безпека життєдіяльності. - 2004. - № 1. - C. 36-42

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Капіталізм, соціалізм, демократія. М .: Ексмо, +2007.

Кац А. Качество образования: подлинный смысл и бессмысленные процедуры / А.Кац // Директор школы. – 2003. – №1. – С. 39-50.

Эфендиев А.Г. Социальный механизм формирования спроса на образованые услуги высшей технической школы / А. Г.Эфендиев, О. М. Дудина. – К.,1993. –120 с.

Кац А. Качество образования: подлинный смысл и бессмысленные процедуры / А.Кац // Директор школы. – 2003. – №1. – С. 39-50.

Кульба В. В. Методы и технологий информационных войн / В. В Кульба., С. Н. Бухарин, В.В. Цыганов. –М. : Академический проект, 2007. – 382 с.

Субетто А. И. Методы динамической оценки технического уровня техники и технологий / А. И.Субетто, Ю.М Андрианов. –Л.: ЛДНТП, 1990. – С. 27.

Пидкасистый П.И. Педагогика: учеб. пособ. / П.И. Пидкасистый – М.: Просвещение, 1998

Усова А.В. Критерии качества знаний. Лекция для учителей и студентов педвузов / А. В. Усова. – Челябинск, ЧГПУ «Факел», 1995. – 14с.

Волков Г. И. Накопительная система контроля самостоятельной учебной работы студентов / Г. И. Волков // – К.: Проблемы высшей школы,1996. – с. 256.

Сикорская Г. А. Формирование интеллектуальных умений старшекласников в довузовском образовании (на опыте университетской школы): дисс. … канд.пед.наук: 13.00.01 / Сикорская Галина Анатольевна. – Оренбург, 2004. – 219 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті