Впровадження парадигми зеленої економіки на прикладі АТ «Укрзалізниця»

Автор(и)

  • Є.Є. Тюрін Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.13

Ключові слова:

зелена економіка, державне підприємство, екологічні ініціативи, Індустрія 4.0, політика сталості, парадигма, екологічні матеріали, композитні матеріали

Анотація

Статтю присвячено моделюванню парадигми зеленої економіки на підприємствах державного значення, аналіз здійснено на прикладі АТ «Укрзалізниця». Спершу здійснено аналіз літератури та визначено основні види діяльності АТ «Укрзалізниці» і можливості впровадження зеленої економіки в види діяльності державного підприємства. Після цього змодельовано основні парадигми для кожного виду діяльності та універсалізовано їх для використання іншими підприємствами. Проведено також аналіз уже здійснених ініціатив на АТ «Укрзалізниця».

Біографія автора

Є.Є. Тюрін , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Мартієнко А. І. Екологічні інновації в регіональній інноваційній системі Ефективна економіка. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232.

Скороход І. С., Горбач Л. М. Розвиток «зеленої» економіки в країнах Європейського Союзу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019.: URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UZTNU_econ_2019_30(69)_2_6.

Чмир О. С., Захаркевич Н. П. «Зелена» економіка: сутність, цілі та базові принципи. Економічний вісник Донбасу. 2013. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/123331/9-Chmyr.pdf?sequence=1.

Сааджан І. А. Формування системи індикаторів «зеленої економіки». Економічні інновації. 2015. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/98069/16-Saadjan.pdf?sequence=1.

Костик Є. П. Теоретико-практичні засади реалізації принципів «зеленої» економіки для забезпечення еколого-економічної безпеки регіону (на прикладі Київської області) . Економічний вісник університету. 2018. URL: http://ephsheir.uhsp.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3380/Verstka_37_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=67.

АТ «Укрзалізниця». URL: https://uz.gov.ua/.

Укрзалізниця використає 3D-технології для ремонту вагонів .Укрінформ. 2019. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2910247-ukrzaliznica-vikoristae-3dtehnologii-dla-remontu-vagoniv.html.

LDU & Укрзалізниця 2023 - ЕКО!. Let's Do It Ukraine. 2023. URL: https://letsdoitukraine.org/2023/10/ldu-ukrzaliznytsia-2023-eco/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Статті