Облік матеріальних та нематеріальних факторів мотивації працівників, їх вплив на результати дільності

Автор(и)

  • О.Т. Поліщук Донецький національний університет імені Василя Стуса http://orcid.org/0000-0002-2903-1885
  • О.А. Поліщук Донецький національний університет імені Василя Стуса http://orcid.org/0000-0002-5758-4399
  • С.С. Грибовченко ТОВ «АгроВіннер»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.7

Ключові слова:

мотивація, матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, облік розрахунків з персоналом, облік витрат на мотивацію працівників

Анотація

Визначено ключові аспекти формування показників мотивації та КРІ; проаналізовано основні дослідження та питання, якими займалися вітчизняні та міжнародні дослідники; вивчено питання підходів до формування політики мотивації працівників, здійснено розмежування факторів матеріально та нематеріальної мотивації; обґрунтовано необхідність запровадження окремої методики обліку мотивації працівників; запропоновано матеріальну мотивацію працівників деталізувати за субрахунком 661 «Розрахунки за заробітною платою»; заходи із нематеріальної мотивації розмежувати за субрахунками в межах витратних рахунків 23,92,93; наведено практичні пропозиції щодо впровадження систем мотивації на підприємстві а також впливу даних заходів на показники діяльності підприємства; запропоновано алгоритм впровадження та оцінювання заходів щодо мотивації працівників для невеличких підприємств (до 50 осіб).

Біографії авторів

О.Т. Поліщук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

О.А. Поліщук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

С.С. Грибовченко , ТОВ «АгроВіннер»

бухгалтер

Посилання

Буднік М. М., Медяна Л. С. Формування ефективної системи управління персоналом. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. №3(2).С. 25–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__7.

Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом: навчально-метод. посіб. 2-ге вид. Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2018. 224 с.

Лещенко Л. О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва. Ефективна економіка 2016. №4. Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19). Виплати працівникам : Стандарт Ради з Міжнар. стандартів бух. обліку від 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Нематеріальна мотивація: перелік дієвих способів підвищити залученість персоналу. Школа бiзнесу Нової Пошти. URL: https://online.novaposhta.education/blog/nematerialna-motivatsiya-perelik-diyevih-sposobiv-pidvischiti-zaluchenist-personalu (дата звернення: 02.03.2024).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" : Наказ М-ва фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 : станом на 3 листоп. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" : Наказ М-ва фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 : станом на 3 листоп. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Видання для навчальних цілей. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016.

5 KPIs Apple Tracks to Grow During a Recession | BeProfit - Profit Analytics Blog. BeProfit. URL: https://beprofit.co/a/blog/kpis-apple-tracks-to-grow-during-a-recession (date of access: 02.03.2024).

Isabel Cheloti Mapelu and Lucy Jumah. Effect of Training and Development on Employee Turnover in Selected Medium Sized Hotels. Journal of Tourism, Hospitality and Sports. 2013. No. 1. P. 43–48.

Peterson T.M. Motivation: how to increase project team performance. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/4a0e/de0b3d2ca95602d6a39b99c278027d1e5d1a.pdf

Kailash. Employee survey questions about process improvement. CultureMonkey Guides - Articles for People Leaders. URL: https://www.culturemonkey.io/guides/employee-engagement-survey-questions/types-of-employee-survey-questions/employee-survey-questions-on-process-improvement/ .

Reshaping Workplace Learning - Kreston Pedabo. Kreston Pedabo. URL: https://krestonpedabo.com/reshaping-workplace-learning/ .

Ryzhkov A. 7 Performance KPIs For Every McDonald's Franchise. Excel Financial Model, Business Plan Templates - FinModelsLab. URL: https://finmodelslab.com/blogs/kpi-metrics/mcdonalds-franchise-kpi-metrics (date of access: 02.03.2024).

Statista - The Statistics Portal. Statista. URL: https://www.statista.com/insights/consumer/brand-profiles/3/39/samsung-galaxy/united-states/#contentBox1 (date of access: 02.03.2024).

The Toyota KPI Dashboard–Productivity | AllAboutLean.com. AllAboutLean.com. URL: https://www.allaboutlean.com/toyota-dashboard-productivity/ .

Zumrah A. R. How to enhance the impact of training on service quality?. Journal of Workplace Learning. 2015. Vol. 27, no. 7. P. 514–529. URL: https://doi.org/10.1108/jwl-06-2014-0048 .

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Статті