Міжнародний стандарт бізнес-аналізу: теоретико-методологічний базис обґрунтування управлінських рішень

Автор(и)

  • Є.Є. Іонін Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.4

Ключові слова:

бізнес-аналіз, фінансовий аналіз, інструментарій, уніфікація аналітичних показників, аналітичні процедури, методи аналізу, бухгалтерський облік

Анотація

У статті досліджено потенціал теоретико-методологічного базису міжнародного стандарту бізнес-аналізу в підвищенні якості аналітичної роботи, обґрунтуванні можливих управлінських рішень. Акцентовано увагу на необхідність включення у складові процесу бізнес-аналізу інформаційної бази, а визначення потреб, яке знаходиться у стандарті після здійснення змін, доцільне було би представляти на початковій стадії аналітичної роботи з подальшим корегуванням на завершальної стадії.
Матричний підхід дослідження рекомендованих методів аналізу показав, що максимальний результат припадає на «Критерії приймання та оцінки». Аргументовано, що виходячи з критерію формується система узагальнюючих та часткових показників. Ця логічна послідовність важлива для методологічного наповнення рекомендованого методу бізнес-аналізу. Розв’язання цього питання безпосередньо передбачає обов’язкову уніфікацію аналітичних показників за формулою розрахунку, назвою та рекомендованим значенням (мінімальне, середнє, максимальне значення). Особливо важливим є їх диференціація у галузевому розрізі, з урахуванням техніко-економічних особливостей бізнесу.
Доведено необхідність розширення сфери використання інструментарію фінансового аналізу в бізнес-аналізі та узгодженості МСБА з МСФЗ, МСА та Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Біографія автора

Є.Є. Іонін , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Посилання

Turner C., Hulme F. Introduction to Business Analysis. Kendall Hunt Publishing. 2022. 277 с.

Reed A., Beckham D., Paul D., Cadle J., Hunsley J. Business Analysis Techniques: 123 essential tools for success. Kendall Hunt Publishing. 2021. 388 с.

Бруханський Р., Спільник І. Бізнес-аналітика vs. бізнес-аналіз: сучасний дискурс, модель професійної компетенції ініціатора позитивних змін. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал 2022. Випуск 1-2. С. 7-21.

Калабухова С. В. Уніфікація аналітичних процедур в умовах стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту: монографія. Київ: КНЕУ, 2019. 431 c

Міжнародний стандарт аудиту 520 «Аналітичні процедури». URL: http://surl.li/qwyu (дата звернення 01.10.2023).

The Business Analysis Standard. URL: http://surl.li/sxftv

Іонін Є. Є., Овчинникова М. М. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: монографія. Донецьк, 2012. 304 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://document.vobu.ua/doc/3241

Національне положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 1«Загальнівимогидофінансовоїзвітності»:наказ Міністерства фінансівУкраїнивід07.02.2013р.№73.URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Статті