Аналіз поточного стану інституціональних та структурних змін: вплив та оцінка їх ролі на фінансово-економічних розвиток країни

Автор(и)

  • М.О. Житар Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.1

Ключові слова:

макроекономічні показники, фінансово-економічний розвиток, інвестиційний ризик, макрофінансові дисбаланси, фінанси компаній, структурні зміни

Анотація

Стаття розкриває актуальність та необхідність глибоких реформ в Україні для досягнення економічного відродження та інтеграції з європейськими економічними системами. Автор аналізує значні інституціональні та структурні реформи, які були спрямовані на покращення економічного середовища, залучення інвестицій, розвиток приватного сектору, та боротьбу з корупцією. Ці реформи охоплюють важливі сфери, включаючи банківську систему, державне управління, судову систему, антимонопольне регулювання, та земельні відносини, створюючи сприятливі умови для фінансово-економічного розвитку та стійкості економіки до зовнішніх шоків.
У статті підкреслюється, що перелічені зміни мають як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, реформи сприяли збільшенню прозорості управління, покращенню інвестиційного клімату та зменшенню корупції. З іншого боку, процес імплементації деяких реформ виявився складним через відсутність ефективних механізмів впровадження та контролю, а також через зовнішні виклики, такі як військовий конфлікт та глобальні економічні кризи. Автор також розглядає інвестиційний ризик як важливий показник інституціональних та структурних змін в країні, вказуючи на систематичний ризик, обумовлений загальнокраїновими інституціональними, політичними, та макрофінансовими чинниками, та індивідуальний ризик, який визначається конкретними особливостями фінансового стану компанії. Підвищення систематичного ризику через військові дії призвело до погіршення умов фінансування для всіх підприємств, але розподіл індивідуального ризику залежить від багатьох факторів.
Стаття висвітлює макрофінансові дисбаланси, спричинені війною та їх вплив на економіку України, включаючи знищення виробничих активів, припинення виробництва, та зниження попиту, що спричинило падіння ВВП, зменшення доходів держбюджету та збільшення державного боргу.
Результати дослідження можуть бути використані в процесі оцінки ролі інституціональних та структурних змін на фінансово-економічний розвиток країни. Автор підкреслює, що швидка реакція Національного банку України та фінансова допомога від міжнародних партнерів дозволили уникнути колапсу фінансової системи країни.

Біографія автора

М.О. Житар , Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Благун С. І. Аналіз тенденцій розвитку грошово-кредитної системи України. Проблеми економіки № 1 (55), 2023. С. 170-184. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-1-170-184.

Данилишин Богдан. Економічні підсумки 2023 року та завдання на 2024 рік. Чого вдалося досягти впродовж другого року війни, що не вдалося та основні ризики 2024 року. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/1/708280/ (дата звернення: 12.02.2024)

Золотова О., Іванова В., Симак Д., Кудінов О., Славута О. Економіка під час воєнного стану: проблеми й шляхи подолання кризи (український досвід). Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. № 3 (50), С. 265–281. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4076.

Коваленко Ю. О. Трансформація моделі стратегічного розвитку національних економічних інтересів в умовах цифровізації. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економіка. № 1 (27). Покровськ, 2023. С. 70–79.

Македон В. В., Маковецька А. О. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах ринкової нестабільності. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2023. №12. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/12/9477. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9477.

Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. грудень 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H2.pdf?v=6

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.02.2024)

Офіційний сайт Фінансового порталу Мінфін. Індекс цін виробників. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (дата звернення: 12.02.2024)

Погарська Ольга. Економіка України в умовах війни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4

Повоєнна макроекономічна архітектура для України. Центр досліджень економічної політики (CEPR). URL: https://cepr.org/system/files/2023-07/RapidResponse3_Ukr.pdf (дата звернення: 12.02.2024)

Результати кампанії декларування контрольованих операцій за 2022 рік / ДПС України. Жовтень 2023. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/720000.html (дата звернення: 14.02.2024)

MelnykV., ZhytarM., ShchurR., KriuchkovaN., SolodzhukT. AssessmentofthePerformanceoftheFinancial Architecture of Ukrainian Economy: Budgetary, Stock and Social Aspects. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021, Art. #39, pp. 386-395.URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55537055600

Солоп А. Аналіз векторів ключових макроекономічних трансформацій україни в період сучасних викликів та загроз. Економіка та суспільство. 2023. №(56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-13.

Стан економіки та перспективи її відновлення. У 2023 р. Аналітична доповідь Травень 2023 р. Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/images/2023/05/18/2023-MATRA-I-KVARTAL-8.pdf (дата звернення: 14.02.2024)

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf (дата звернення: 14.02.2024)

Трансформації у фінансуванні корпоративного бізнесу в умовах нестабільності : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. Київ. 2023. 148 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/Transformatsii-u-finansuvanni-korporatyvnoho-biznesu.pdf (дата звернення: 14.02.2024)

Житар М. О. Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація та структурні компоненти. Проблеми економіки, 2019. № 3 (41). C. 194-201.

Фінанси підприємств України під час війни та завдання їх повоєнного відновлення : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. Київ. 2023. 54 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/8/Finansy-pidpryiemstv-Ukrainy-pid-chas-vijny.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Глобальні ризики та невизначеність: огляд дослідження EIU. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/hlobalni-ryzyky-ta-nevyznachenist-ohlyad-doslidzhennya-eiu (дата звернення: 15.02.2024)

Grazhevska N., Gaidai T., Mostepaniuk A., Zavazhenko A. Institutional dysfunctions as a factor of convergent-divergent institutional development of post-socialist countries. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press. 2021. 2(3). pp. 290-308. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2021.2.3(7).

IMF and Ukrainian Authorities Reach Staff Level Agreement on the Second Review of the Extended Fund Facility (EFF) Arrangement. 2023. 10 Nov. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/11/10/pr23389-imf-and-ukraine-reach-staff-level-agreement-eff (дата звернення: 15.02.2024)

Private Sector Opportunities for a Green and Resilient Reconstruction in Ukraine. Report. IFC. 2023. 24 Oct. URL: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/private-sector-opportunities-for-a-green-and-resilient-reconstruction-in-ukraine (дата звернення: 15.02.2024)

Chugunov І., Sidelnykova L., Sosnovska O., Zhytar M., Navolokina A. Tools for Assessing the Level of Adaptivity of the Financial Architecture of Economy to Financial Globalization Conditions based on the Capacity of Banks, Non-Banking Financial Institutions and Stock Market. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2022. № 19. Р. 1075-1084.URL: https://www.researchgate.net/publication/360344680_Tools_for_Assessing_the_Level_of_Adaptivity_of_the_Financial_Architecture_of_Economy_to_Financial_Globalization_Conditions_Based_on_the_Capacity_of_Banks_Non-banking_Financial_Institutions_and_Stock_M

Zhytar M., Samorodov B., Sosnovska O. Directions of Development of Financial Architecture of the Economy of Ukraine. Financial and credit systems: prospects for development. 2021.№ 2. P. 25-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Статті