Фінансове планування в університетах в умовах невизначеності

Автор(и)

  • Л.В. Юрчишена Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.9

Ключові слова:

фінансове планування; стратегічне планування; класифікація фінансового планування; фінансова стійкість; університет; ЗВО

Анотація

В статті закладена гіпотеза, що фінансове планування – це інструмент досягнення стратегічних напрямків розвитку та передбачає, як ініціативне, так і обов’язкове планування. Метою статті є обгрунтування ключових індикаторів, синтез основних  класифікаційних ознак і видів фінансового планування, визначення чинників, що впливають на процес розробки та реалізації фінансового плану в умовах невизначеності. За результатами дослідження обґрунтовано ключові індикатори фінансового планування, такі як кадри, контингент і матеріально-технічна база, визначено обмеження щодо досягнення стратегії університету, що обумовлено рівнем фінансової стійкості, впливає на здатність ЗВО генерувати доходи та здійснювати видатки. Запропоновано класифікацію фінансового планування ЗВО, визначено ознаки та обґрунтовано види фінансового планування; систематизовано чинники, що впливають на процес розробки та реалізації фінансового плану в умовах невизначеності, базовими серед яких є зміна контингенту, нестійкість бюджетного та приватного фінансування, якість та структура кадрового потенціалу, матеріально-технічна база. В процесі фінансового планування чинники деталізуються, здійснюють прямий та опосередкований вплив на планові показники.

Біографія автора

Л.В. Юрчишена , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Левицька С. О., Луцька Н. І. Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти. Економічний простір. 2018. № 140. С. 95–106. DOI: 10.30838/ P.ES.2224.261218.95.341

Павлушенко Т. О. Особливості планування та використання бюджетних ресурсів вищими навчальними закладами. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 26(1). С. 211-217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_26(1)__39.

Afriyie A. O. Financial sustainability factors of higher education institutions: a predictive model. International Journal of Education Learning and Development. 2015. № 2(3). С. 17–38.

Al-Filali I. Y., Abdulaal R. M., Alawi S. M., Makki A. A. Modification of strategic planning tools for planning financial sustainability in‎ higher education institutions. Journal of Engineering Research. 2023. DOI: 10.1016/j.jer.2023.11.015

Юрчишена Л. В. Визначення бізнес-моделі університету на основі синтезу підходів до бізнес-моделі підприємства. Економіка і організація управління. 2020. №4, С. 271–284. DOI: 10.31558/2307-2318.2020.4.25

Марухленко О. В. Стратегічне планування у вищих освітніх закладах. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2017. № 3. С. 256–265. DOI: 10.28925/2414-0325.2017.3.256.e65

Bieler M. McKenzie. Strategic planning for sustainability in Canadian higher education. Sustainability. 2017. № 9 (2). P. 161. DOI: 10.3390/su9020161

Leal Filho W., Pallant E., Enete A., Richter B., Brandli L. L. Planning and implementing sustainability in higher education institutions: an overview of the difficulties and potentials, International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 2018. № 25:8. Pp. 713–721. DOI: 10.1080/13504509.2018.1461707

Sussman J. H., Hawat Ed. D. G., Mielke L., Kahill E. 4 Best Practices in Financial Planning for Higher Education, 2nd Edition. 2021. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kaufmanhall.com/sites/default/files/2023-08/Best-Practices-Higher-Education-Financial-Planning.pdf.

Hussein AM, Ahmed MM, Khudari MYM. The Impact of Strategic Planning in the University’s Competitiveness According to NIAS. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2021. № 10 (5). С. 83. DOI: 10.36941/ajis-2021-0125

Liefner I. Funding, resource allocation, and performance in higher education systems. Higher Education. 2003. № 46. Pp. 469–489. DOI: 10.1023/A:1027381906977

Формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text

Про вищу освіту України : Закон України від 01.07.2014. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%84% D0%BB%D1%8F%D1%86#w1_1

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-05

Номер

Розділ

Статті