Цифрова трансформації глобальних ланцюгів створення вартості

Автор(и)

  • В.І. Миценко Центральноукраїнський національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.10

Ключові слова:

глобальні ланцюги створення вартості; цифрова трансформація; діджиталізація; індустрія 4;0; світова торгівля

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу трансформації глобальних ланцюгів створення вартості під впливом діджиталізації. У роботі проводиться порівняння особливостей віртуального та класичного ланцюгів створення вартості на основі визначення специфічних характеристик - збору, організації, відбору, узагальнення та поширення інформації. У дослідженні особлива увага приділяється дослідженню п'яти основних способів постачання в електронній торгівлі, до яких відносяться: постачання електронних послуг та товарів, три способи, що засновані на електронному посередництві, та капіталізація інформаційних потоків. Визначено, що технології четвертої промислової революції можуть дозволити фірмам скоротити кількість етапів у ланцюгах вартості, перенісши рутинну трудомістку діяльність із країн, що розвиваються, назад у розвинені країни. У роботі підкреслено те, що завдяки виникненню процесу глокалізації можуть посилитися регіональні зв'язки - важлива роль приділятиметься регіональним інтеграційним об'єднанням, які зможуть стати основною для ланцюгів створення вартості. На основі аналізу кейсів було визначено, що ієрархічний тип управління у ГЛСВ також має свій відбиток у процесі цифровізації ланцюгів шляхом поширення багатонаціональними компаніями стартапів, особливо тих, що представлені у сфері розробки програмного забезпечення. Відзначено, що впровадження нових технологій, скорочення довжини ланцюгів, а також важливість регіональних процесів призвели до розвитку децентралізованого виробництва - зростання важливості регіональних інтеграцій, які можуть стати основою інноваційної взаємодії, та системи трансферу технологій дозволили розташувати виробництво ближче до споживача, більше того, це надало можливість малому та середньому бізнесу активніше включитися до процесів виробництва. Також у роботі приділяється увага явищу виникнення все більше глобальних екосистем, які дозволяють малому та середньому бізнесу вбудуватися у глобальні процеси. Тим самим, актуальним стає загарбницький тип управління у межах глобальних ланцюгах створення вартості, де малий та середній бізнес залежить від глобальних систем багатонаціональних компаній.

Біографія автора

В.І. Миценко , Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Посилання

Дугінець. Г.В. Глобальні ланцюги вартості: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 412 с.

Черкас Н. Концепції глобальних мереж таланцюгів створення вартості. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №3. С. 60–70.

Гірна, О.Б. Локальні та глобальні аспекти формування доданої вартості у ланцюгу поставок. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. №1. С. 22-28.

Rayport J. F., Sviokla J. J. (1995) Exploiting the Virtual Value Chain Harvard Business Review. Nov. / Dec. P. 5 – 16.

Ciuriak D., Ptashkina M. (2018). The Digital Transformation and the Transformation of International Trade. RTA Exchange.

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston consulting group, 9(1), 54-89.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

Atzori L., Iera A., Morabito G. The internet of things: A survey // Computer networks. 2010. Т. 54. №. 15. С. 2787-2805.

Khondker, H. H. (2005). Globalisation to Glocalization: A Conceptual Exploration. Intellectual Discourse, 13(2): 181–99.

De Backer, K. and Flaig, D. (2017). The future of global value chains. Business as usual or “a new normal”? Science, Technology and Industry. Working Paper No. 41. Paris: OECD. URL: http://www.iberglobal.com/files/2017-2/GVCs-_future_OCDE.pdf

Lundquist, K. J., Trippl, M. (2013). Distance, proximity and types of cross-border innovation systems: A conceptual analysis. Regional studies, 47(3), 450-460.

TotalCare Rolls Royce. URL: https://www.rolls-royce.com/media/our-stories/discover/2017/totalcare.aspx

Access by BWM. URL: https://www.accessbybmw.com/

Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World. Geneva: World Trade Organization, 2019. 183 p. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/pdf/Global-ValueChain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workersin-a-Globalized-World.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті