Розвиток дослідницьких компетентностей молоді в освітньому середовищі як засіб формування інтелектуального капіталу

Автор(и)

  • О.А. Дороніна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.1

Ключові слова:

інтелектуальний капітал; людський капітал; конкурентоспроможність; дослідницькі компетентності; молодь; освітнє середовище

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню потенціалу формування інтелектуального капіталу на основі дослідницьких компетентностей молоді та розробці механізму їх розвитку в освітньому середовищі. На основі узагальнення навичок майбутнього згенеровано дослідницькі компетентності, що формують інтелектуальний капітал молоді та будуть затребувані на ринку праці. Запропоновано розділити їх на три базові групи: інтелектуальні, організаційно-технологічні, соціально-комунікативні. З метою формування зазначених груп компетентностей у молоді розроблено відповідний механізм, що реалізуватиметься в освітньому середовищі та спрямований на формування інтелектуального капіталу молоді за рахунок набуття нею дослідницьких компетентностей, які будуть затребувані ринком праці в майбутньому та визначатимуть конкурентоспроможність їх власників.

Біографія автора

О.А. Дороніна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової
економіки

Посилання

30 професій і 30 навичок, які будуть актуальні через 10 років в Україні. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/4842-30-profesii-i-30-navychok-iaki-budut-aktualni-cherez-10-rokiv-v-ukraini (дата звернення: 10.05.2023 р.).

Дороніна О.А. Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління. Економіка і організація управління. 2017. № 4 (28). С. 207-215.

Зайцева-Чіпак Н. О., Саприкіна М. А., Гондюл О. Д. Future of work 2030: Як підготуватись до змін в Україні. URL: https://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/07/Future-of-Work-research-Ukr.pdf (дата звернення: 10.05.2023 р.).

Карпенко А.В. Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі. Економіка і організація управління. 2017. № 4 (28). С. 65-80.

Клименко І. С., Тарануха О. М., Журавель О. В. Інтелектуальний капітал і ринок інтелектуальної власності в умовах інформаційної економіки: проблеми ідентифікації та оцінки. Економiка та держава. 2021. № 5. С. 38-43.

Лапін О.В., Коломіна О.Б. Інтелектуальний капітал як важлива складова інноваційних ресурсів підприємства. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Вип. 2/ за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В., д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. Херсон: Грінь Д.С., 2017. .С. 848-868.

Партин Г.О., Загородній А.Г. Інтелектуальний капітал суб’єкта господарювання: сутність, складники, методи оцінювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2022. Випуск 45. С. 30-41.

Праця ХХІ: філософія змін, виклики, вектори розвитку:монографія/ А.М.Колот, О.О.Герасименко. К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2021. 487 с.

Седляр Д.О. Інтелектуальний капітал національної економіки: методичні засади вимірювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Випуск 2. С. 17-22.

Слава С. Перспективи розвитку трикутника знань в Україні. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Вип. 2/ за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В., д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. Херсон: Грінь Д.С., 2017. .С. 190-205.

Шестаковська Т.Л., Яровой Т.С. Управління інтелектуальним капіталом країни: світовий досвід та вітчизняні реалії. Вчені записки Університету «КРОК» . 2020. №3 (59). С. 89-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті