Моделі корпоративного управління: світовий досвід та проблеми формування в Україні в умовах сучасних викликів та загроз

Автор(и)

  • З.А. Атаманчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • З.Я. Макогін Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.7

Ключові слова:

корпоративний сектор; корпоративне управління; корпоративні організаційні структури; модель корпоративного управління; власність; концентрація власності; війна; довоєнний стан фінансової системи

Анотація

Визначено поняття та специфіку моделей корпоративного управління. Здійснено порівняльну оцінку найбільш розповсюджених типів моделей корпоративного управління, зокрема: англо-американської, німецької, японської, сімейної, або ж моделі W (the widely-held corporation model), що поширена в англо-саксонських країнах, та моделі В (the blockholder model), поширеної в інших країнах світу. Вивчено особливості формування національної моделі корпоративного управління. Обґрунтовано, що для перехідної фінансової системи України виявляється абсолютно недоцільним будь-яке пряме копіювання моделей промислово-розвинених країн для формування національної системи корпоративного управління, проте важливим є врахування світового досвіду, ментальних особливостей формування й функціонування корпоративного сектору, що у комплексі сприятиме економічному зростанню нашої держави. Окреслено перспективи розвитку національної моделі корпоративного управління, що безпосередньо залежить від необхідності удосконалення системи функціонування корпоративного сектору української економіки й потребує вирішення ряду проблемних питань, а саме: удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративного сектору, основу якого мають становити розроблені, з урахуванням міжнародних стандартів, базові принципи і положення корпоративного управління; перетворення держави, як власника акцій, в ефективного акціонера шляхом створення належної системи державного регулювання ринку капіталу; детінізація корпоративного сектору з метою покращення процедури розкриття інформації та підвищення рівня прозорості операцій; удосконалення організаційно-управлінської структури акціонерних товариств; формування дієвої системи корпоративного контролю.

Біографії авторів

З.А. Атаманчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

З.Я. Макогін , Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності

Посилання

Атаманчук З.А. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні. Бізнес Інформ. 2021. № 8. С. 184-189.

Шкільняк М.М., Апостолюк О.З. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Корпоративне управління» для студентів освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Адміністративний менеджмент», Тернопіль, 2016. 170 с.

Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З.Б. Живко, О.Р. Сватюк, М.І. Копитко; за заг. ред. З.Б. Живко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 456 с.

Іоргачова М.І. Українська модель корпоративного управління. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2012. Вип. 30. Частина 1. С. 98-102.

Сарнавська М.І. Особливості формування корпоративного сектору в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 96-99.

Манжула Є. В. Особливості формування корпоративної власності в Україні. Економіка та право. 2015. Серія 18. Вип. 29. С. 22-27.

Коробка С. В. Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2016. Т. 18. № 2. С. 80-83.

Іоргачова М. І. Проблеми корпоративного управління в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: www.economy.nayka.com.ua.

Чихачова М.І. Особливості становлення національної моделі корпоративного

управління в контексті приватизації. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7. С. 77-85.

Фаріон Н.О. Принципи корпоративного управління: міжнародний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 134-138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті