Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1(33) (2019) Роль територіальних громад у забезпеченні місцевого економічного розвитку: теоретичні засади дослідження. Анотація  PDF
O.M. Bezpalko
 
№ 3(31) (2018) Еволюція трансформаційних змін економічної природи людського капіталу. Анотація  PDF
M.A. Nalbandian
 
№ 2(30) (2018) Пріоритети розвитку системи знань українського регіонального менеджменту: ділове середовище. Анотація  PDF
O. Finagina, O. Zakharova, A. Surai
 
№ 3-4 (2014) Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку Анотація  PDF
O.V. Balujeva, T.Yu. Ribachenko
 
№ 2(34) (2019) Тенденції розвитку автотранспортного ринку та його вплив на екологізацію України. Анотація
Yu. Kosteniuk, I. Kryzhanivska
 
№ 2(30) (2018) Сучасні процеси реагування ритейлу на глобальні тенденції купівельного поводження. Анотація  PDF
L. Ivanenko
 
№ 2(34) (2019) Економіко-статистичне моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля України. Анотація  PDF
L. Horoshkova, Ie. Khlobystov, V. Trofymchuk
 
№ 3(23) (2016) Особливості формування соціального бренду міста. Анотація  PDF
V. Boychenko
 
№ 3-4 (2014) Теоретико-методичні підходи до визначення потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств Анотація  PDF
M.I. Rusinko
 
№ 1(33) (2019) Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Анотація  PDF
O. Zakharova, I. Barbanova
 
№ 1(33) (2019) Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти. Анотація  PDF
O. Doronina, M. Riazanov
 
№ 4(32) (2018) Категоріально-понятійний концепт дослідження економіки міст. Анотація  PDF
О. Tomchuk
 
№ 4(32) (2018) Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід. Анотація  PDF
O. Yu. Berezina
 
№ 4(32) (2018) Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання. Анотація  PDF
L.V. Shaulska
 
№ 1(21) (2016) Удосконалення методики розробки корпоративного профілю компетенцій фахівця. Анотація  PDF
H.V. Sereda
 
№ 2(26) (2017) Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі. Анотація  PDF
О. Taranych
 
№ 3-4 (2014) Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах Анотація  PDF
G.K. Volchkova
 
№ 4(24) (2016) Концептуальні засади стратегій сталого розвитку регіонів з позицій економічної безпеки. Анотація  PDF
Yu. Harazishvili, V. Lyashenko
 
№ 1(21) (2016) Психологічні аспекти розвитку персоналу у сфері медіа комунікацій. Анотація
V. Ushkalov, M. Martiianova
 
№ 1(25) (2017) Феномен постіндустріального суспільства та основні концепції його розвитку. Анотація
A.V. Taranych
 
№ 4(24) (2016) Реалії та можливості становлення індустріальних парків у контексті забезпечення сталого розвитку України. Анотація  PDF
S. Gritsenko
 
№ 1(21) (2016) Модернізація адміністрування управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств промисловості. Анотація
L.M. Karpenko
 
№ 1(25) (2017) Світовий досвід оцінювання гендерної нерівності. Анотація  PDF
M.А. Naumova
 
№ 1-2 (2014) Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами Анотація  PDF
N. Sysolina, О. Chumachenko
 
№ 4(24) (2016) Становлення і розвиток банківської системи України під впливом фінансових криз. Анотація
I. Britchenko, V. Stoika
 
1 - 25 з 59 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо