Пошук


 
Номер Назва
 
№ 4(36) (2019) Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз. Анотація  PDF
І. Akhnovska
 
№ 4(32) (2018) Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань. Анотація  PDF
I.O. Akhnovska
 
№ 2(30) (2018) Управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті. Анотація  PDF
I.O. Akhnovska
 
№ 4(28) (2017) Суспільні соціально-економічні інтереси переходу України до економіки знань. Анотація  PDF
M.O. Krymova
 
№ 2(22) (2016) Державно-приватне партнерство у сфері професійно-технічної та вищої освіти. Анотація  PDF
O. Moskvichova
 
№ 1(37) (2020) Бізнес-освіта як ключовий фактор формування конкурентного ринку праці. Анотація  PDF
О. Klimenkova
 
№ 3(31) (2018) Еволюція трансформаційних змін економічної природи людського капіталу. Анотація  PDF
M.A. Nalbandian
 
№ 4(28) (2017) Реалізація коледжами і технікумами освітнього потенціалу: економічний аспект. Анотація  PDF
D. М. Zagirnіak
 
№ 3-4 (2014) Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні Анотація  PDF
V. I. Primak., S. Hynda
 
№ 4(28) (2017) Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи. Анотація  PDF
O.M. Somyk
 
№ 2(22) (2016) Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави. Анотація  PDF
O. Doronina
 
№ 2(22) (2016) Взаємозв’язок концепцій людського розвитку та економіки знань: аналітична оцінка. Анотація  PDF
N. Markova, A. Demianenko
 
№ 2(22) (2016) Регіональні аспекти розвитку бізнес-інкубаторів в Україні. Анотація  PDF
O.V. Yakushev
 
№ 2(26) (2017) Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Анотація  PDF
I. Akhnovska
 
№ 3(23) (2016) Динаміка кількісних і якісних характеристик трудового потенціалу промисловості як загроза її модернізації. Анотація  PDF
V.P. Antonuk
 
№ 1(21) (2016) Індивідуальна професійно-освітня траєкторія фахівця, як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці. Анотація  PDF
M.O. Krymova
 
№ 1(21) (2016) Економічний сенс результативності міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти Анотація  PDF
E.M. Al Mutlak
 
1 - 17 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо