Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3-4 (2014) Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні Анотація   PDF
V. I. Primak., S. Hynda
 
№ 1(21) (2016) Аналіз індикаторів оцінки фінансової конкурентоспроможності регіонів України. Анотація   PDF
D.O. Hetman
 
№ 1(37) (2020) Аналіз ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Анотація   PDF
G. Pruntseva
 
№ 4(28) (2017) Аналіз процесу управління грошовими коштами. Анотація   PDF
І. Hryniuk
 
№ 4(24) (2016) Аналіз розвитку міжнародної інноваційної діяльності в умовах глобальної кризи. Анотація   PDF
V. Podunay
 
№ 3(31) (2018) Аналіз світових тенденцій розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Анотація   PDF
Ya.S. Tertychnyi
 
№ 4(36) (2019) Аналіз чинників доступу до капіталу та інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу в регіоні. Анотація   PDF
A. Laktionova, T. Kobernyk
 
№ 3(27) (2017) Аналітична компонента фінансового планування суб’єктів господарювання. Анотація   PDF
E. Ionin, A. Bespalova
 
№ 1-2 (2014) Антикризове управління діяльністю банків в сучасних умовах Анотація   PDF
N. V. Tarasevych, A. M. Lytvynenko
 
№ 4(24) (2016) Аспекти іноземних інвестицій Вінницької області в сучасних економічних умовах. Анотація   PDF (English)
О. Fedortsova
 
№ 1(37) (2020) Бізнес-освіта як ключовий фактор формування конкурентного ринку праці. Анотація   PDF
О. Klimenkova
 
№ 2(22) (2016) Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України. Анотація   PDF
I.G. Gevlych, L.L. Gevlych
 
№ 4(24) (2016) Банківський сектор України: сучасний стан та перспективи розвитку. Анотація   PDF
Т. Frolova, Z. Lutsyshyn
 
№ 2(22) (2016) Бенчмаркінг як механізм адаптації сімейного бізнесу України до умов мінливого середовища. Анотація   PDF (English)
Yu.V. Solonenko
 
№ 1-2 (2014) Благодійність як складова соціально відповідальної діяльності підприємства: обліковий аспект Анотація   PDF
O. Syvak
 
№ 1(21) (2016) Буферізація фінансової стабільності на основі формування механізму макропруденційного регулювання. Анотація   PDF
O.A. Laktionova
 
№ 3-4 (2014) Відбір перспективних угод для здійснення концентрації виробництва на підприємствах харчової промисловості Анотація   PDF
K. Kravets
 
№ 4(36) (2019) Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз. Анотація   PDF
І. Akhnovska
 
№ 1-2 (2013) Вдосконалення механізму стимулювання корпоративної соціальної відповідальності в екологічній сфері. Анотація   PDF (Русский)
N. L. Ogorodnikova
 
№ 1(37) (2020) Вдосконалення системи стратегічного управління підприємством на засадах територіального маркетингу. Анотація   PDF
А. Taranych, O. Tytarenko, O. Taranych
 
№ 2(22) (2016) Взаємозв’язок концепцій людського розвитку та економіки знань: аналітична оцінка. Анотація   PDF
N. Markova, A. Demianenko
 
№ 1-2 (2014) Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливість підприємств гідроелектроенергетики Анотація   PDF
M. V. Shkrobot
 
№ 1-2 (2013) Вибір показників оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу суб’єктів реального сектора економіки. Анотація   PDF (Русский)
Yu. K. Beseda
 
№ 4(24) (2016) Вибір стратегій управління ресурсами в проектах розвитку міських агломерацій. Анотація   PDF
M. V. Melnikova
 
№ 1(29) (2018) Визначення лідера ринку за конкурентоспроможністю на основі порівняння потенціалів підприємств. Анотація   PDF (English)
Yu.B. Bahliuk, O.V. Stupina
 
51 - 75 з 521 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>