Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3(35) (2019) Можливості цифрової економіки та аналітики даних для підприємців України. Анотація   PDF (English)
N. Burkina
 
№ 2(22) (2016) Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Анотація   PDF
K.V. Bondarevska
 
№ 3(35) (2019) Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом. Анотація   PDF
I. Sivitskaya, A. Sinichenko
 
№ 4(24) (2016) Мотивація як метод підвищення ефективності праці в органах державної влади України. Анотація   PDF
K.P. Yakimenko
 
№ 4(24) (2016) Мотиви та шляхи об’єднання зусиль підприємств сфери інформаційно-комунікаційних послуг. Анотація   PDF
О. Bogachov
 
№ 3(23) (2016) Напрями реалізації інноваційних перспектив трансформації ринку праці України. Анотація   PDF
N. Yakymova
 
№ 4(24) (2016) Напрямки оптимізації розвитку та залучення інвестицій до району Полісся Київської області. Анотація   PDF
A. Anisimov, Yu. Makogon, O. Pakhomova
 
№ 2(26) (2017) Наслідки та виклики введення безвізового режиму з ЄС для туристичної індустрії України. Анотація   PDF
А. Romanova
 
№ 1(33) (2019) Науково-теоретичні і методичні підходи виміру здібностей робітників до праці на прикладі потоково-конвеєрного виробництва. Анотація   PDF
M. Vedernikov, O. Baksalova
 
№ 3-4 (2014) Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку Анотація   PDF
I.V. Smirnova, N.V. Smirnova
 
№ 1(33) (2019) Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Анотація   PDF
O. Zakharova, I. Barbanova
 
№ 4(24) (2016) Обгрунтування теоретичних основ екологобезпечного використання земель. Анотація   PDF
G. Iekel
 
№ 1(29) (2018) Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи. Анотація   PDF
L.L. Gevlych, Yа.M. Vasylieva
 
№ 3-4 (2014) Облікова політика підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід Анотація   PDF
V.S. Semyon
 
№ 2(34) (2019) Облікова політика щодо основних засобів як фактор підвищення ефективності управління. Анотація   PDF
L.L. Hevlych, M.V. Babiy
 
№ 1-2 (2013) Обліково-аналітичне забезпечення реалізації концепції діючого підприємства. Анотація   PDF (Русский)
E. E. Ionin
 
№ 1(21) (2016) Обґрунтування пріоритетів державної підтримки партнерських відносин у сфері міжсекторальної взаємодії. Анотація   PDF
O. Popov, A. Mordovets
 
№ 3(23) (2016) Обґрунтування сутності соціальної безпеки підприємства і механізму її забезпечення в умовах ризикогенності. Анотація   PDF (English)
V. Luhova, M. Martiyanova
 
№ 3(23) (2016) Огляд сучасних методичних засад вимірювання якості життя. Анотація   PDF
M. Naumova
 
№ 3(23) (2016) Оплата праці як складова соціальної політики держави. Анотація   PDF
T. Kostyshyna, L. Stepanova
 
№ 1(33) (2019) Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Анотація   PDF
N. Dutova, E. Lesik
 
№ 1-2 (2014) Оптимізація ресурсів з оновлення рухомого складу регіональних залізниць Анотація   PDF (English)
Yu. Horyaschenko
 
№ 4(24) (2016) Оптимізація структури капіталу корпорацій за критеріями вартості капіталу, рівнем фінансових ризиків та рентабельності на основі фінансового левериджу. Анотація   PDF
O. Sinitsyn
 
№ 1(25) (2017) Організаціно-методичне забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді. Анотація   PDF
D. Kasmin
 
№ 1-2 (2013) Організація взаємин банків і підприємств малого і середнього бізнесу в процесі кредитування. Анотація   PDF (Русский)
N. I. Volkova
 
226 - 250 з 521 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>