№ 4(24) (2016)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2016
PDF

Статті

A. Zahariev, N. Kolev
11-20
G. Zaharieva
21-27
A. Anisimov, Yu. Makogon, O. Pakhomova
PDF
28-35
Yu. Aleskerova, V. Todosiychuk
36-42
I. Britchenko, V. Stoika
43-53
S. Gritsenko
PDF
54-63
S. Kozlovskyi, E. Zhurakivskiy
PDF
64-73
N. Korzh
PDF
74-84
M. V. Melnikova
PDF
85-91
O.M. Mozgovyi, B.R. Musiiets
PDF
92-99
A. Sidorova
100-106
L. Sytnyk
PDF
107-111
Т. Frolova, Z. Lutsyshyn
PDF
112-124
Yu. Harazishvili, V. Lyashenko
PDF
125-135
V. Volkova
PDF
136-142
N. Volkova
PDF
143-152
Yе. Gradoboіeva
PDF
153-162
N. Dutova, V. Evsyukova
PDF
163-170
G. Iekel
PDF
171-178
S. Ivanov, M. Savostyanenko
PDF
179-191
T. Karpova
192-200
I. Kolesnik
PDF
201-208
V. Kravchenko
PDF
209-220
V. Podunay
PDF
221-228
O. Polishchuk, O. Polishchuk
PDF
229-236
Yu. Samoilyk
PDF
237-244
L. Sarkisyan, Yu. Ishchuk
PDF
245-253
L. Sakhno
254-261
N. Firsova
PDF
262-268
T. Yanchuk
PDF
269-276
K. Aleksych
PDF
277-287
I. Lavriv
PDF
288-294
V. Bespaly
PDF
295-303
О. Bogachov
PDF
304-311
M. Gankina
PDF
312-322
O. Grinchenko
PDF
323-328
Ya. Koroviy
PDF
329-336
K. Kosytskyi
PDF
337-343
N.P. Krizhanovska
344-351
O. Sinitsyn
PDF
352-362
Ya. Tertychnyi
PDF
363-368
N. Shvecova
PDF
369-380
Yu. Shevchenko
381-389
V. Shcherbatyuk
PDF
390-395
Y. Bahliuk
396-405
K.P. Yakimenko
PDF
406-411
О. Fedortsova
412-418