№ 3(23) (2016)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2016
PDF

Статті

S. Shaburishvili
12-18
V.P. Antonuk
PDF
19-28
K. Bezgin
PDF
29-39
I. Britchenko, A. Stopochkin
40-48
G. Zhavoronkova, V. Zhavoronkov, V. Klymenko
49-59
S. Kalinina
60-65
T. Kostyshyna, L. Stepanova
PDF
66-72
O. Levchenko, I. Tsarenko
PDF
73-81
L. Lisogor
PDF
82-90
Y. Makogon
91-108
L. Synyayeva
PDF
109-116
H. Bei
PDF
117-124
O. Boienko
PDF
125-133
V. Bolgov, I. Galytskyi
134-140
N. Buga
PDF
141-147
A. Voronin
PDF
148-155
O. Dodonov
156-163
O. Dyakiv, N. Demchuk
PDF
164-171
I. Zayukov
172-180
T. Zbrytska, I. Vasilyeva
PDF
181-189
L. Ivanenko
PDF
190-197
M. Krymova
PDF
198-209
V. Lymar
PDF
210-218
V. Luhova, M. Martiyanova
219-228
N. Markova, O. Yarmak
PDF
229-235
L. Melnyk
236-242
O. Moroz
PDF
243-251
M. Naumova
PDF
252-261
V. Popova
262-271
Yu. Popovа
PDF
272-281
V. Sybirtsev
PDF
282-292
A. Soroka, E. Krasouskaya
PDF
293-301
I. Sochinska-Sybirtseva
302-308
A. Taranych
PDF
309-316
О. Taranych
PDF
317-326
C. Takhtarova
PDF
327-332
O. Tregubov
PDF
333-339
O. Tuzhylkina
PDF
340-346
N. Yakymova
PDF
347-356
O. Andronik
PDF
357-367
M. Shkurat
PDF
368-374
V. Boychenko
PDF
375-382
O. Horpynchenko
PDF
383-389
A. Kabachenko
PDF
390-398
A. Kostyshyna
PDF
399-403
K. S. Pashynska
PDF
404-409
Ya. Siemieniak
PDF
410-416
Yu. Solonenko
PDF
417-423
V. Studenez
PDF
424-429
A. Yarchuk
PDF
430-439