№ 4(36) (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Статті

K. Bezgin, I. Panchenko
PDF
7-20
O. Zakharova, L. Prodanova, O. Klivak
PDF
21-29
A. Laktionova, T. Kobernyk
PDF
30-39
A. Sydorova, N. Kobidze
PDF
40-47
M. Savchenko, V. Korolenko, O. Poroshyna
PDF
48-57
O. Yatsenko, D. Uskova
PDF
58-65
І. Akhnovska
PDF
66-76
V. Birkentale, K. Statkevych
PDF
77-91
Yе. Buryak
PDF
92-100
T. Zbritskaya, A. Soroka
PDF
101-116
Yu. Kostenyuk, M. Kapitonets
117-125
L. Pankova
PDF
126-134
T. Ruban, A. Sidorova
PDF
135-144
I. Syvytska, A. Synychenko
PDF
145-153
M. Slokva, O. Piankova
PDF
154-167
А. Taranych, O. Taranych
PDF
168-178
M. Shkurat, Yu. Negolyuk
PDF
179-185
V. Semenikhina
PDF
186-197
A. Hladkova
PDF
198-209
T. Oriekhova, O. Martseniuk, N. Yakymova
PDF
210-218
V. Klochkovska, O. Klochkovskyi, N. Hutsulyak
PDF
219-224
R. Mieńkowska-Norkiene
225-234
J. Nadolska, I. Pavlenko
235-245